fbpx

Автор: Олег Щербак,

адвокат з митних справ

Тимчасово ввезені транспортні засоби

Компанії, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність іноді зіштовхуються із проблемами неузгодженості національного законодавства, що додає їм головного болю.
Таким чином, часто юридичні особи, які не є постійними представництвами нерезидентів, для здійснення своєї господарської діяльності використовують транспортні засоби, що були передані їм компаніями-нерезидентами за договором оренди.
Ці транспортні засоби ввозяться на митну територію України та розміщуються в митному режимі Тимчасового ввезення.
Як встановлено статтею 103 Митного кодексу України, тимчасове ввезення – це митний режим, відповідно до якого іноземні товари, транспортні засоби комерційного призначення ввозяться для конкретних цілей на митну територію України з умовним повним або частковим звільненням від оподаткування митними платежами та без застосування заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності та підлягають реекспорту до завершення встановленого строку без будь-яких змін, за винятком звичайного зносу в результаті їх використання.
Відповідно до статті 34 закону України “Про дорожній рух”, державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.
Державна реєстрація та облік автомобілів, автобусів, мотоциклів та мопедів усіх типів, марок і моделей, самохідних машин, причепів та напівпричепів до них, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів здійснюються територіальними органами Міністерства внутрішніх справ України.
Згідно із п. 7 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2009 р. N 1371, власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники (далі – власники) зобов’язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів.
Таким чином, транспортні засоби, ввезені юридичною особою на митну територію України в митному режимі тимчасового ввезення підлягають реєстрації в органах МВС протягом десяти діб.
Одночасно, відповідно до п. 10 цього Порядку, Державна реєстрація транспортних засобів, що перебували в експлуатації та ввезені на митну територію України, проводиться за умови відповідності конструкції та технічного стану даної марки (моделі) транспортних засобів та їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, обов’язковим вимогам правил, нормативів і стандартів України, що підтверджується сертифікатом відповідності або свідоцтвом про визнання іноземного сертифіката, копію яких власники подають до сервісного центру МВС.
Як встановлено статтею 31 закону України “Про дорожній рух”, транспортні засоби, їх складові частини і комплектуючі вироби, що ввозяться на територію України, підлягають перевірці на відповідність чинним стандартам або повинні мати сертифікат, виданий уповноваженим на це Секретаріатом ЄЕК ООН Адміністративним органом по сертифікації дорожніх транспортних засобів.
Національні номерні знаки та документи про реєстрацію (про право власності, користування або розпорядження) тимчасово ввезених на митну територію України транспортних засобів, що належать дипломатичним представництвам та консульським установам, представництвам міжнародних організацій в Україні, їх персоналу та членам сімей персоналу, акредитованих в установленому порядку в МЗС, а також міжурядовим організаціям та їх співробітникам, іншим представництвам іноземних юридичних осіб, які не є резидентами України, здаються на зберігання до сервісних центрів МВС, що є умовою тимчасового обліку транспортних засобів, і повертаються власникам в установленому МВС порядку після зняття таких засобів з обліку. На зазначені транспортні засоби видаються номерні знаки та свідоцтва про реєстрацію із зазначенням строку тимчасового ввезення, який встановлюється митними органами відповідно до митного законодавства та зазначається у документах про митне оформлення таких засобів.
Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 9 червня 2011 року за №738 “Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання”, пропуск колісного транспортного засобу, який підлягає державній реєстрації в територіальному органі з надання сервісних послуг МВС (далі – транспортний засіб) на митну територію України з метою вільного обігу, а також перша державна реєстрація транспортного засобу здійснюється за наявності сертифіката відповідності, виданого згідно з порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання.
Як визначено п. 11.1. Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого Наказом Міністерства інфраструктури України 17.08.2012 № 521, для індивідуального затвердження колісного транспортного засобу його власник подає заяву до уповноваженого або призначеного органу із сертифікації. Тобто визначальною умовою проведення сертифікації транспортного засобу для його державної реєстрації в органах МВС є надання підтверджень про володіння цим транспортним засобом заявником (договір купівлі-продажу тощо).
Отже, за чинним законодавством будь-який транспортний засіб, який ввезений на митну територію України, має бути зареєстрований в органах МВС.
Для реєстрації цього транспортного засобу заявник (власник) має подати документ (сертифікат) відповідності.
У зв’язку з чим, чинне законодавство містить певні неузгодженості щодо обов’язку зареєструвати транспортний засіб та обов’язку сертифікації транспортного засобу, що був ввезений на митну територію України в митному режимі Тимчасового ввезення та використовується на підставі договору оренди. Зокрема, для компаній залишається нез’ясованим, яким чином юридична особа, яка ввезла на митну територію України в митному режимі Тимчасового ввезення транспортний засіб, повинна виконати обов’язок зареєструвати цей транспортний засіб, з урахуванням того, що вона не є його власником та не є постійним представництвом особи-нерезидента.
Ця неузгодженість призводить до неможливості в теперішній час здійснити реєстрацію таких транспортних засобів та викликає ризики притягнення орендарів до відповідальності.