fbpx

Спори під час перевезень із застосуванням книжки МДП

Міжнародні перевезення відіграють важливу роль у міжнародній торгівлі й економічному розвитку країн. В Україні у зв’язку з військовою агресією російської федерації логістика з морських портів по суті здебільшого була переорієнтована на автомобільний транспорт.

Важливим інструментом у спрощенні та прискоренні міжнародних перевезень є Конвенція МДП 1975 р. (далі – Конвенція). Метою створення Конвенції було полегшення міжнародних перевезень, спрощення та гармонізація прикордонних й імпортних процедур, формальностей, створення міжнародної системи митного контролю.

Конвенція стосується перевезення вантажів, яке здійснюють без їхнього проміжного перевантаження, у дорожніх транспортних засобах, составах транспортних засобів або контейнерах, з перетинанням одного або декількох кордонів від митниці місця відправлення однієї з Договірних Сторін до митниці місця призначення іншої Договірної Сторони або тієї ж Договірної Сторони за умови, якщо деяка частина операції МДП між її початком та кінцем провадиться автомобільним транспортом.

Система МДП є унікальною глобальною системою митного транзиту, яка спрощує перевезення товарів із митними печатками та пломбами в міжнародному сполученні. Її головною метою є забезпечення митної безпеки та гарантування доставки товарів до митниць призначення в країнах, що беруть участь у Митній конвенції про міжнародне перевезення вантажів з використанням книжки МДП.

Для перевезення вантажів на умовах Конвенції МДП використовують книжку МДП (Carnet TIR). Це митний вантажосупровідний документ, який дає право перевозити вантажі через кордони держав в опломбованих митницею кузовах автомобілів чи контейнерах за спрощених митних процедур.

Однією із ключових складових процесу транзитного режиму МДП є міжнародна система митних гарантій. Відповідно до умов Конвенції МДП ця система забезпечує покриття митних платежів та податків, щодо яких існує ризик несплати під час транзитних операцій, є гарантією національного об’єднання на випадок, якщо притягти до відповідальності перевізника за процедурою МДП неможливо.

Національне об’єднання гарантує сплату всіх мит і податків, які можуть підлягати сплаті в разі виявлення будь-якого порушення операції МДП на території цієї країни. У межах Системи МДП перевізнику не потрібно надавати жодних гарантій.

Управління та фінансування такої системи гарантій здійснюється Міжнародним союзом автомобільного транспорту (МСАТ), Женева, до складу якого входять усі національні гарантійні об’єднання країн-учасниць.

В Україні видачу книжок МДП здійснює Асоціація Міжнародних Автомобільних перевізників України, яка заснована 1991 року й відповідає за представлення інтересів українських автомобільних перевізників у Міжнародному Союзі Автомобільного Транспорту (МСАТ) і в системі МДП.

Згідно з аналізом статті 8 Конвенції МДП виконання зобов’язань перевізника щодо доставки товарів, які переміщувалися митною територією України прохідним транзитом, до митниці призначення забезпечується гарантуванням Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України сплати митних платежів у порядку солідарної відповідальності разом із перевізником. При цьому митні органи перед тим, як звертатися до суду з позовом до гарантійного об’єднання (Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України) щодо стягнення таких митних платежів, повинні вимагати їх сплати в добровільному порядку.

На підставі угоди між Державною митною службою України й Асоціацією міжнародних автомобільних перевізників України з 1 липня 2016 року гарантійне покриття в Україні за кожною книжкою МДП становить 100000 євро.

Умови виконання міжнародних дорожніх перевезень, відповідальність держателя книжки МДП та гарантійного об’єднання за порушення МДП закріплені також Порядком реалізації положень Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП (Конвенції МДП) 1975 року, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.11.2017 р. No 953 (далі – Порядок).

Згідно з пунктами 1, 3 – 4 розділу ХІІ Порядку, відповідно до пункту 2 статті 11 Конвенції МДП митниця виставляє держателю книжки МДП претензію щодо сплати передбачених законодавством сум митних платежів і пені за недоставку товарів під час проведення операції МДП, якщо держатель книжки МДП або гарантійне об’єднання протягом трьох місяців із дня відправлення їм Повідомлення не нададуть доказів належного виконання держателем книжки МДП операції МДП або такі докази будуть спростовані митницею шляхом проведення експертиз чи інших заходів.

У разі несплати держателем книжки МДП необхідних сум згідно з Претензією держателю книжки МДП протягом трьох місяців із дати її направлення митниця надсилає листом із повідомленням гарантійному об’єднанню Претензію щодо сплати передбачених законодавством суми митних платежів та пені (за наявності) за недоставку товарів під час проведення операції МДП. Разом із Претензією гарантійному об’єднанню МДП подають розрахунок суми митних платежів та пені (за наявності), інші матеріали й документи та копію Претензії держателю книжки МДП.

Згідно з Конвенцією в разі настання строків сплати сум митних платежів та пені митні органи повинні вимагати сплати цих сум в особи, з яких безпосередньо належать ці суми, до того, як пред’явити позов гарантійному об’єднанню.

Водночас Порядком уточнена процедура стягнення з гарантійного об’єднання сум митних платежів та пені з огляду на національне законодавство.

Зокрема, пунктом 4 розділу ХІІ Порядку визначено, що в разі несплати гарантійним об’єднанням необхідних сум згідно з Претензією гарантійному об’єднанню протягом тримісячного терміну з дня її отримання гарантійним об’єднанням митниця надсилає інформацію до податкових органів, відповідно, для проведення невиїзної документальної перевірки гарантійного об’єднання та направлення йому податкового повідомлення-рішення згідно із законодавством України.

Проте в судовому реєстрі також наявна адміністративна справа ( No 826/15722/17) за позовом митниці до Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України про стягнення заборгованості, тобто поза процедурою, передбаченою Порядком. Предметом позову є вимога щодо стягнення з Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України заборгованості, нарахованої за претензіями, виставленими у зв’язку з недоставкою перевізником товару за операцією МДП. На час написання статті рішення у цій справі ще не прийняте.

Аналіз судової практики свідчить про системну помилку перевізників у спробах оскаржити нарахування митних платежів. У позовах перевізники намагаються визнати протиправною та скасувати претензію митного органу або визнавати дії митного органу щодо виставлення претензії неправомірними.

Утім існує вже усталена правова позиція із цього питання, від якої Верховний Суд не відступає, зокрема: сама собою така вимога, викладена в Претензії, не породжує для осіб, щодо яких вона виставлена, жодних негативних наслідків та фактично є лише пропозицією митного органу виконати зобов’язання зі сплати митних платежів у досудовому порядку. Зважаючи на те, що митні платежі, обов’язок зі сплати яких виник у зв’язку з гарантуванням виконання операцій МДП на умовах Конвенції МДП, підлягають стягненню з гарантійного об’єднання (АсМАП) у судовому порядку, правильність їх визначення та обґрунтованість пред’явлення повинен перевіряти суд під час розгляду справи за відповідним позовом митного органу (постанови Верховного Суду від 16 вересня 2021 року у справі No 420/3086/19, від 4 вересня 2018 року у справі No 813/4988/13-а та від 5 травня 2020 року у справі No 813/4987/13-а).

Варто зазначити, що, окрім “фінансової відповідальності”, Порядок також передбачає можливість застосування такої санкції, як позбавлення права користування умовами Конвенції МДП особу, винну в серйозному порушенні митних законів або правил, застосовуваних під час міжнародного перевезення вантажів (стаття 38 Конвенції МДП). Із цією метою після виставлення Претензії гарантійному об’єднанню митницею до Державної податкової служби України надсилаються копії матеріалів для вирішення питання щодо застосування до перевізника санкцій.

Julia Khomenko

Автор: Юлія Хоменко

адвокат, експерт з митної справи Delta International Law