fbpx

Повернення товарів під час провадження справи про порушення митних правил

05.09.2022

Нажаль, не усяке переміщення через митний кордон України товарів або їх митне оформлення завершується для суб’єкта зовнішньоекономічної операції добре. Непоодинокі випадки, виявлення з боку митного органу порушення митних правил, за якими разом зі складанням протоколу про порушення митних правил, митниця, користуючись пунктом 4 частини 2 статті 508 Митного кодексу України, здійснює  тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів, зазначених у пункті 3 статті 461 цього Кодексу, та документів на них. Тобто, тимчасовому вилученню підлягають товари, транспортні засоби, по яких санкцією відповідної статті передбачено адміністративне стягнення у вигляді конфіскації:

  • товари, транспортні засоби комерційного призначення – безпосередні предмети порушення митних правил,
  • товари, транспортні засоби із спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для приховування товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил від митного контролю,
  • транспортні засоби, що використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України поза місцем розташування митного органу.

Не підлягають конфіскації транспортні засоби комерційного призначення, які використовуються виключно для перевезення пасажирів і товарів через митний кордон України за визначеними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до розкладу руху на підставі міжнародних договорів, укладених відповідно до закону.

Крім того, порядок тимчасового вилучення товарів, транспортних засобів і документів регулюється статтею 511 МК України. Так, частиною другою цієї статті встановлено порушення, при яких тимчасове вилучення товарів, у тому числі транспортних засобів особистого користування, транспортних засобів комерційного призначення, які підлягають конфіскації, а також відповідних документів є обов’язковим. Ці порушення передбачені частиною шостою статті 470, частиною третьою статті 471, статтями 472, 473, 476, частиною шостою статті 481, статтями 482 – 484 Митного кодексу України.

Також, допускається тимчасове вилучення товарів, транспортних засобів у кількості, необхідній для забезпечення стягнення штрафу або вартості товарів, транспортних засобів у разі вчинення порушення митних правил особою, яка не має в Україні постійного місця проживання або адреси.

З іншої сторони, дякуючи гарній роботі юристів і адвокатів, трапляються непоодинокі випадки постанов суду, якими постановлюється закрити  провадження відносно особи, яка притягується до адміністративної відповідальності за відсутністю у її діях складу адміністративного правопорушення, а тимчасово вилучені товари повернути.

Отже, з моменту вступу постанови суду в закону силу, у власника товару (транспортного засобу) з’являється право повернути тимчасово вилучені товари зі складу митниці. Розпорядження товарами, транспортними засобами комерційного призначення та коштами регулюється розділом 38 Митного кодексу України (далі – МКУ).  Частиною 3 статті 243 МКУ зазначено, що якщо за рішенням суду по справі до особи, яка вчинила порушення митних правил, не буде застосовано стягнення у вигляді конфіскації товарів, транспортних засобів,  або провадження у справі про порушення митних правил буде припинено, тимчасово вилучені товари, транспортні засоби можуть бути видані власникові або уповноваженій ним особі лише після здійснення їх митного оформлення зі сплатою відповідних митних платежів, якщо таке оформлення не було попередньо здійснено, а митні платежі не сплачувалися. При цьому у разі припинення провадження у справі про порушення митних правил за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення витрати митного органу на зберігання зазначених вище товарів, транспортних засобів власником цих товарів, транспортних засобів або уповноваженою ним особою не відшкодовуються.

Порядок видачи товару зі складу митниці затверджений наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року № 657 (Далі -Наказ 657).  Видача зі складу митниці товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюється за умови подання на керівника митниці відповідної заяви разом з документом, що засвідчує особу (повноваження особи) та митною декларацією або іншим документом, який її замінює), що підтверджує оформлення товарів у відповідний митний режим або згідно із заявленою метою і належним чином завірена копія постанови у справі про порушення митних правил про повернення товарів, транспортних засобів комерційного призначення власнику.

Видаються товари, транспортні засоби комерційного призначення зі складу Митниці, на підставі видаткової накладної.

Видача товарів громадянину для вивезення (повернення) їх за межі митної території України має певні особливості. Така видача здійснюється тільки в тому пункті пропуску, через який вони ввозилися на митну територію України. При цьому, якщо склад митниці, де зберігаються товари, розташований безпосередньо в пункті пропуску, через який вони вивозитимуться (повертатимуться), то товари видаються громадянину завідуючим складом. Водночас, якщо склад митниці, де зберігаються ці товари, розташований поза пунктом пропуску, через який прямує громадянин, то митниця забезпечує доставку цих товарів до пункту пропуску. Уповноваженої на здійснення доставки до пункту пропуску особі, передається товар за актом приймання-передавання, а також  видається видаткова накладна в двох примірниках, яку громадянин підписує при отриманні товару. Товари мають бути доставлені в пункт пропуску митниці, через який буде вивезено (повернуто) їх за межі митної території України, з урахуванням строку, необхідного для здійснення їх митного оформлення, та часу, зазначеного у зверненні громадянина.

Спеціально для Юрист і Закон

Herman Taslitskyi

Автор: Герман Тасліцький

адвокат, керуючий партнер Delta International Services