fbpx

Політика конфіденційності

 1. Загальні положення

1.1 Ці Правила є офіційним документом компанії «Delta International Services Group», розташованої за адресою: Вознесенський узвіз, 23 В, офіс 14, Київ, 04053, Україна (далі – Адміністрація), і визначають порядок обробки та захисту інформації про фізичних осіб (далі – Користувачі) та користуються послугами інтернет-сайту disua.com.ua (далі – Сайт).

1.2 Метою цих Правил є забезпечення належного захисту інформації про користувачів, в тому числі їх персональних даних, від несанкціонованого доступу і розголошення.

1.3 Відносини, пов’язані зі збором, зберіганням, розповсюдженням і захистом інформації про користувачів Сайту, регулюються цими Правилами, іншими офіційними документами Адміністрації Сайту і чинним законодавством України.

1.4 Редакція Умов, що є публічним документом, доступна будь-якому користувачеві мережі Інтернет при переході за посиланням «Політика конфіденційності». Адміністрація має право вносити зміни до чинних Правил. При внесенні змін до Правил Адміністрація повідомляє про це користувачів шляхом розміщення нової редакції Правил на Сайті по постійному адресою посиланням «Політика конфіденційності» не пізніше, ніж за 10 днів до набрання чинності відповідними змінами. Попередні редакції Правил зберігаються в архіві документації Адміністрації.

1.5 Ці Правила розроблені і використовуються відповідно до Правил користування сайтом disua.com.ua. У разі наявності протиріч між цими Правилами та іншими офіційними документами Адміністрації застосуванню підлягають справжні Правила.

1.6 Реєструючись і використовуючи Сайт, Користувач висловлює свою згоду з умовами цих Правил.

1.7 У разі незгоди Користувача з умовами цих Правил використання Сайту і його сервісів повинно бути негайно припинено.

 

 1. Умови користування Сайтом

2.1 Надаючи послуги з використанням Сайту, а також його сервісів (далі – Послуги, Адміністрація, діючи розумно і сумлінно, вважає, що Користувач:

 • володіє всіма необхідними правами, що дозволяють йому використовувати цей Сайт;
 • вказує достовірну інформацію про себе в обсягах, необхідних для користування Послугами та Сервісів Сайту;
 • усвідомлює, що інформація на Сайті, що розміщується Користувачем про себе, може ставати доступною для Адміністрації;
 • усвідомлює, що деякі види інформації, передані їм Адміністрації, не можуть бути видалені самим Користувачем;
 • ознайомлений з цими Правилами, висловлює свою згоду з ними і приймає на себе зазначені в них права і обов’язки.

2.2 Адміністрація не перевіряє достовірність одержуваної інформації про користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна в цілях виконання Адміністрацією зобов’язань перед користувачем.

 

 1. Цілі обробки інформації

Адміністрація Сайту здійснює обробку інформації про Користувачів, в тому числі їх персональних даних, з метою виконання зобов’язань Адміністрації перед Користувачами щодо використання Сайту та його сервісів.

 

 1. Склад інформації про користувачів

4.1 Персональні дані користувачів включають в себе: надаються Користувачами і мінімально необхідні для заповнення форми на Сайті: Адреса електронної пошти, Ім’я, контактний номер телефону в Міжнародному форматі, а також інформацію представлену в розділі «Коментар» при відправки форми на сайті;

4.2 Інша інформація про Користувачів, що обробляється Адміністрацією Сайту може також обробляти іншу інформацію про Користувачів, яка включає в себе:

4.2.1 інформація, автоматично отримується при доступі до Сайту з використанням закладок (cookies). Інформація про збір таких даних, методах збору та ін. вказана на сторінці Сайту «О cookies»;

4.2.2 інформація, отримана в результаті дій Користувача на Сайті. Ця інформація про Користувача може бути доступна Адміністрації відповідно до налаштувань користувача;

4.2.3 інформація, отримана в результаті дій інших користувачів на Сайті (зокрема, передача авторизаційних даних від Сайту третім особам).

 

 1. Обробка інформації про користувачів

5.1 Обробка персональних даних здійснюється на основі принципів:

 • законності цілей і способів обробки персональних даних;
 • сумлінності;
 • відповідності цілей обробки персональних даних цілям, заздалегідь визначеним і заявленим при зборі персональних даних, а також повноважень Адміністрації Сайту;
 • відповідності обсягу і характеру оброблюваних персональних даних, способів обробки персональних даних цілям обробки персональних даних;
 • неприпустимість об’єднання створених для несумісних між собою цілей баз даних, що містять персональні дані.

5.1.1 Умови і цілі обробки персональних даних.

Адміністрація здійснює обробку персональних даних користувача з метою виконання договору між Адміністрацією та Користувачем на надання Послуг «Умови та положення». В силу статті 6 Закону України від 01.06.2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних» окрема згоду користувача на обробку його персональних даних не потрібна. В силу п.п. 2 п. 2 статті 22 зазначеного закону Адміністрація має право здійснювати обробку персональних даних без повідомлення уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних.

5.1.2 Збір персональних даних.

Збір персональних даних Користувача здійснюється на Сайті при заповнені форми, а також в подальшому при внесенні користувачем за своєю ініціативою додаткових відомостей про себе з допомогою інструментарію Сайту. Персональні дані, передбачені п. 4.1.1. цих Правил, надаються Користувачем і є мінімально необхідними при реєстрації. Персональні дані, передбачені п. 4.1.2. цих Правил.

5.1.3 Зберігання та використання персональних даних.

Персональні дані користувачів зберігаються виключно на електронних носіях і обробляються з використанням автоматизованих систем, за винятком випадків, коли неавтоматизована обробка персональних даних необхідна в зв’язку з виконанням вимог Законодавства.

5.1.4 Передача персональних даних.

Персональні дані користувачів не передаються будь-яким третім особам, за винятком випадків, прямо передбачених цими Правилами.

При вказівці користувача або при наявності згоди користувача можлива передача персональних даних користувача третім особам-контрагентам Адміністрації з умовою прийняття такими контрагентами зобов’язань щодо забезпечення конфіденційності отриманої інформації, зокрема, при використанні операторських і абонентських пристроїв/засобів доступу/підключення до мережі інтернет.

Операторські та Абонентські пристрої, що використовуються користувачами, розробляються, створюються і підтримуються третіми особами (розробниками), які діють незалежно від Адміністрації і не виступають від імені або за дорученням Адміністрації. Користувачі зобов’язані самостійно ознайомитися з правилами надання послуг і політикою захисту персональних даних таких третіх осіб (розробників) до початку використання відповідних пристроїв.

Дії таких третіх осіб (розробників) не регулюються офіційним документом Адміністрації.

Надання персональних даних користувачів за запитом державних органів (органів місцевого самоврядування) здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

З метою виконання угоди між Користувачем і Адміністрацією, і надання Користувачеві доступу до використання функціоналу сайту, Адміністрація розвиває сервіси та продукти, розробляє і впроваджує нові сервіси та продукти, оптимізує якість сервісів і продуктів, удосконалює доступний функціонал Сайту. Для забезпечення реалізації зазначених цілей Користувач погоджується на здійснення Адміністрацією з дотриманням чинного законодавства збору, зберігання, накопичення, систематизації, вилучення, зіставлення, використання, наповнення (уточнення) їх даних, а також на отримання і передачу афілійованим особам і партнерам результатів автоматизованої обробки таких даних із застосуванням різних моделей оцінки інформації, у вигляді цілочисельних та/або текстових значень і ідентифікаторів, які відповідають заданим в запитах оціночним критеріям, для обробки даних Адміністрацією та/або особами, зазначеними в цьому пункті.

 

 1. Знищення персональних даних

Персональні дані користувача знищуються при видаленні Адміністрацією інформації, що розміщується Користувачем на сторінці у випадках, встановлених Правилами користування сайтом «Положення та Умови».

У разі видалення інформації Адміністрація зберігає на своїх електронних носіях персональні і інші необхідні дані Користувача протягом необхідного і встановленого чинним законодавством України терміну.

 

 1. Права і обов’язки користувачів

Сайт є загальнодоступним і призначений для особистого використання Користувачем. Цей Сайт не повинен використовуватися в будь-яких комерційних, незаконних або несанкціонованих цілях. При використанні Сайту Користувач зобов’язаний дотримуватися всіх законів України та будь-які відповідних міжнародних законів, в тому числі місцевих законів в країні проживання Клієнта (далі по тексту спільно іменовані як «Відповідні закони»). Користувача справжнім зобов’язується:

 • не використовувати Сайт незаконним способом, який сприяє або рекомендує незаконну діяльність, включаючи, крім іншого, порушення авторського права;
 • не здійснювати спроби отримання несанкціонованого доступу до Сайту або інших мереж, серверів або комп’ютерних систем, пов’язаних з Сайтом.

Авторське право на всі відомості, що містяться в Сайті, включаючи будь-яку інформацію, дані, текст, музику, звук, фотографії, графіку, відео, повідомлення, їх підбір і класифікацію, а також всі вихідні коди, компіляції програмного забезпечення та інший матеріал (далі по тексту спільно іменовані як «Матеріал»), належить Компанії, Delta International Services Group їм за ліцензією.

Клієнт має право переглядати, роздруковувати або завантажувати виділені частини Матеріалу для особистого користування, проте не може іншим способом копіювати, редагувати, вносити зміни, відтворювати, публікувати, відображати, поширювати, зберігати, передавати, використовувати в комерційних цілях, розсилати в будь-якій формі або використовувати матеріал без офіційного дозволу Компанії.

Торгові марки, логотипи (далі по тексту спільно іменовані як «Торгові марки»), які містяться на Сайті, належать Компанії Delta International Services Group або партнерам.

Клієнт не має права використовувати, копіювати, редагувати, вносити зміни, відтворювати, публікувати, відображати, розподіляти, зберігати, передавати, використовувати в комерційних цілях або поширювати Торгові марки без попередньої письмової згоди Компанії Delta International Services Group або партнерів.

 

 1. Заходи щодо захисту інформації про Користувачів

Адміністрація приймає технічні та організаційно-правові заходи з метою забезпечення захисту персональних даних Користувача від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій.

 

 1. Обмеження дії Правил

Дія цих Правил не поширюється на дії та інтернет-ресурси третіх осіб.

Адміністрація не несе відповідальності за дії третіх осіб, які отримали в результаті використання Інтернету або Послуг Сайту доступ до інформації про Користувача відповідно до вжитими Користувачем діями за наслідки використання інформації, яка, в силу структури і технічних рішень Сайту, доступна користувачам мережі Інтернет. Адміністрація рекомендує Користувачам відповідально підступати до вирішення питання захисту авторизаційних даних, а так само передбачити захищений доступ до пристрою, на якому встановлено Застосунок.

 

 1. Звернення користувача

10.1 Користувачі мають право направляти Адміністрації свої запити, в тому числі запити щодо використання їх персональних даних, передбачені п. 6.1.6 справжніх Правил, в письмовій формі за адресою: Вознесенський узвіз, 23 В, офіс 14, Київ, 04053, Україна або у формі електронного документа, підписаного кваліфікованим електронним підписом відповідно до законодавства України, за адресою електронної пошти: office@disua.com.ua.

10.2 Запит, що направляється користувачем, повинен містити наступну інформацію:

 • номер основного документа, що посвідчує особу користувача або його представника;
 • відомості про дату видачі зазначеного документа й орган, що його видав;
 • відомості, що підтверджують участь користувача в стосунках з оператором (зокрема, реєстраційний e-mail адресу користувача або номер телефону в міжнародному форматі);
 • підпис користувача або його представника.

10.3 Адміністрація зобов’язується розглянути і направити відповідь на запит, що надійшов від користувача протягом 30 днів з моменту надходження звернення.

10.4 Вся кореспонденція, отримана Адміністрацією від користувачів (звернення в письмовій або електронній формі), відноситься до інформації обмеженого доступу і не розголошується без письмової згоди Користувача. Персональні дані та інша інформація про Користувача, що спрямувало запит, не можуть бути без спеціальної згоди Користувача використані інакше, як для відповіді по темі отриманого запиту або у випадках, прямо передбачених законодавством.