fbpx

Особливості митного оформлення комплектних об’єктів

Україна знаходиться в очікуванні великої перемоги, слідом до якої прийде велика відбудова країни. Зрозуміле, що велика кількість товарів буде поставлятися з інших країн, а серед цих товарів будуть товари, які за своїми габаритами та особливостями логістики будуть поставлятися в розібраному стані протягом певного часу.

Саме для таких випадків митне законодавство України передбачає митне оформлення товару з особливостями комплектного об’єкту.

Комплектний об‘єкт (далі – КО) – товар, який згідно з вимогами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (далі – УКТ ЗЕД) класифікується за одним товарним кодом, але за виробничими чи транспортними умовами переміщується через митний кордон України у розібраному чи незібраному вигляді декількома транспортними засобами [Наказ Міністерства фінансів України 30.05.2012 N 630 “Порядок виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об’єктів “(далі – Наказ 630)].

Отже, визначальними ознаками КО – є, це товар, який постачається (переміщується) в розібраному або незібраному стані кількома партіями протягом тривалого періоду (не менше двох).

Безпосередньому постачанню КО передують процедури, встановлені Наказом 630. Це – класифікація товару згідно УКТ ЗЕД шляхом прийняття Рішення з питань класифікації товарів та внесення відомостей про прийняте Рішення та електронної копії контрольного списку до бази даних митного органу.

Порядок прийняття рішення з питань класифікації товару згідно УКТ ЗЕД встановлено Наказом міністерства фінансів України від 23.12.2022 року № 455 “Про затвердження Порядку прийняття та оприлюднення рішень щодо зобов’язуючої інформації, розгляду звернення підприємства про продовження строку використання рішення щодо зобов’язуючої інформації, відшкодування коштів за проведення досліджень (аналізів, експертиз) проб (зразків) товарів для прийняття митним органом рішень щодо зобов’язуючої інформації та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України” (далі – Наказ 455).

Рішення з питань класифікації (далі – Рішення) комплектного об’єкту є обов’язковою умовою подальшого митного оформлення.

Для отримання Рішення з питань класифікації комплектного об’єкту заявник подає відповідну заяву про надання Рішення з питань класифікації товарів та

  • технічний опис комплектного об’єкта, що дає змогу визначити призначення й функції як комплектного об’єкта в цілому, так і його складових;
  • складальне креслення комплектного об’єкта із зазначенням у ньому порядкового номера кожної складової комплектного об’єкта;
  • контрольний список із зазначенням у ньому відомостей про всі складові комплектного об’єкта за формою згідно з додатком до Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення комплектних об’єктів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 травня 2012 року N 630. Якщо до переліку складових комплектного об’єкта входить кілька однакових складових, відомості про такі складові зазначаються в окремих позиціях контрольного списку.

При цьому, треба враховувати, що строки, встановленні Наказом 455, від подання відповідної заяви до прийняття Рішення складають до 45 днів і такий строк може бути продовжений:

  • за заявою підприємства, але не більше ніж на 30 календарних днів;
  • за рішенням митного органу, але не більше ніж на 30 календарних днів, у разі надсилання запиту про надання додаткових документів та/або інформації, у тому числі повторного запиту;
  • у разі проведення дослідження (аналізу, експертизи) проб (зразків) товару – на строк проведення такого дослідження (аналізу, експертизи).

У компаній, які уперши стикаються з необхідністю підготовки документів митниці для отримання відповідного Рішення, може скластися думка, що будь який товар можна класифікувати по одному коду УКТ ЗЕД, як комплектний об’єкт.

Але, це не зовсім так і на такі випадки звертає увагу Державна митна служба своїм листом від 05.03.2013 року N 11.1/2-16.2/2165-ЕП зі змінами і доповненнями.

Мова йде про те, що промисловий або інший об’єкт може вважатись комплектним, якщо його складові описані технічним описом товару і перелічені в контрольному списку. І якщо його класифікація можлива у відповідності з вимогами УКТЗЕД за одним кодом з урахуванням вимог Правила 2 (a) Основних правил інтерпретації УКТ ЗЕД, Приміток 3, 4 та додаткових Приміток до розділу XVI.

Зокрема, у разі якщо машина (включаючи комбінацію машин) складається з окремих комплектувальних вузлів (незалежно від того, розміщені вони окремо чи з’єднані між собою трубопроводами, трансмісійними механізмами, електричними кабелями чи іншими пристроями), призначених для забезпечення одночасного виконання чітко визначених функцій, включених до однієї з товарних позицій групи 84 або 85, таку машину потрібно класифікувати у товарний позиції, що відповідає визначеній функції.

Тобто, на якщо запропонований товар (як правило сукупність промислового обладнання) не може класифікуватися за одним кодом товару УКТ ЗЕД, а класифікується декількома кодами УКТ ЗЕД, можна зіткнутися з необхідністю отримання Рішення на окремі товари, з сукупності обладнання, яке планується до постачання та здійснювати митне оформлення кількох комплектних об’єктів одночасно.

Після прийняття Рішення посадова особа підрозділу митного оформлення з використанням автоматизованої системи митного оформлення заносить електронну копію контрольного списку до бази даних митного органу, вносить відомості про код товару згідно з УКТ ЗЕД, реквізити Рішення, митний режим та строк переміщення КО до розділу I контрольного списку та у встановленому порядку надсилає електронні копії Рішення й контрольного списку до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України.

Отже, з цього моменту виникає можливість постачання (переміщення) комплектного об’єкту.

Декларування складових комплектного об’єкту, також має певні особливості.

По-перше, таке декларування складових КО відбувається відповідно до контрольного списку. Отже, ще на етапі підготовки контрольного списку необхідно узгодити з постачальником складові КО, як окремі найменування товару що планується поставляти в окремому транспортному засобу. Тобто, окрема позиція з контрольного списку повинна бути ввезена повністю однією поставкою. Отже, якщо під час підготовки контрольного списку сторони приходять до того, що окрема складова не може бути ввезена одночасно, такі складові КО треба розділяти на менші елементи.

По-друге. Треба враховувати, що комплектний об’єкт має одну країну походження і треба бути готовим таку країну походження заявити та підтвердити митниці відповідно до статтей 36-42 Митного кодексу України, як на етапі отримання Рішення, так й під час митного оформлення складових КО.

По-третє. Якщо, до закінчення встановленого строку переміщення КО, не ввезені усі складові комплектного об’єкту та такий строк не продовжено, митний орган перевіряє вірність класифікації товару. Якщо задекларовані митному органу згідно з КС складові КО відповідно до вимог УКТ ЗЕД сукупно можуть бути класифіковані за одним товарним кодом згідно з УКТ ЗЕД, вказаним у Рішенні, то зобов’язання щодо декларування КО, наданого декларантом або уповноваженою особою на декларування, вважається виконаним. В іншому випадку митний орган на підставі статті 69 Митного кодексу України визначає код згідно з УКТ ЗЕД кожної задекларованої складової КО та самостійно визначає суму грошових зобов’язань в зв’язку зі зміною коду УКТ ЗЕД, згідно з пунктом 54.3 статті 54 глави 4 розділу II Податкового кодексу України.

Herman Taslitskyi

Автор: Герман Тасліцький

адвокат, керуючий партнер Delta International Services