fbpx

Автор: Олег Щербак, адвокат з митних справ 

Нова редакція Порядку подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею

Вже місяць на сайті Міністерства фінансів розміщується проєкт наказу, яким запропонована нова редакція Порядку подання та розгляду заяв і надання дозволу на провадження митної брокерської діяльності та контролю за нею.

Вбачається новий підхід Держмитслужби до регулювання цієї сфери.

Служба пропонує встановити окремо Порядок подання та розгляду заяв і надання дозволу (далі – Порядок), а також окремо визначити Правила провадження митної брокерської діяльності та порядок  контролю за її провадженням (далі – Правила).

В проєкті Порядку Держмитслужба розширює глосарій та вводить новий термін – авторизація, напевно з метою удосконалення процедури електронного подання та розгляду заяв на видачу дозволів.

Уточнено термін «Реєстр митних брокерів», з прив’язкою до Єдиного вікна для міжнародної торгівлі (далі – Єдине вікно) аби спростити та уніфікувати цю процедуру для заявників.

В проєкті тепер передбачено подання заяв на надання, переоформлення, зупинення дії чи анулювання дозволу лише в електронній формі через вебпортал Єдиного вікна. Можливість подання заяв в паперовому вигляді виключена.

Процедура залишається безоплатною.

Проєкт уточнює момент коли митний брокер може почати свою діяльність – з наступного дня за днем включення його до Реєстру митних брокерів.

Також з нововведень – наявність QR-коду на витягу з Реєстру, який надається митному брокеру для підтвердження реєстрації в електронному вигляді, уточнення щодо часу отримання заявником витягу з Реєстру в особистому кабінеті Єдиного вікна, можливість за бажанням отримати витяг в паперовому вигляді.

В проєкті тепер розділені форми заяв на отримання та переоформлення дозволу – це тепер різні заяви. Переоформлення відбуватиметься також з використанням механізму Єдиного вікна.

Зупинення дії дозволу за проєктом відбуватиметься за результатами засідання робочої групи створеної на підставі наказу Держмитслужби.

Розгляд питання може здійснюватися як із запрошенням представників брокера, так і у їх відсутність (якщо є відповідна заява). Всі процедурні питання вирішуються шляхом надсилання повідомлень через особистий кабінет в Єдиному вікні.

Тепер в проєкті є встановлена законодавча можливість робочої групи до спливу строку зупинення дозволу поновити його дію/відмовити у поновленні, якщо буде встановлено відповідні підстави до цього. Проте є суттєве застереження, що в разі наявності помилок у митних деклараціях, які стали підставою до зупинення дії дозволу, та які не призвели до неправомірного звільнення від сплати митних платежів, поновлення дії дозволу відбувається виключно в автоматичному режимі після спливу встановленого строку, без можливості дострокового поновлення. Разом з тим, як зазначається в проєкті, такі помилки можуть бути підставою для подальшого анулювання дозволу.

Процедура анулювання дозволу відбувається в порядку аналогічному порядку розгляду питання зупинення дії.

Зазнає змін формат номеру дозволу, де з’являється можливість ідентифікувати його щодо стану: діючий, переоформлений, переоформлений вдруге тощо, аби бачити його історію.

Новелою в проєкті є Правила провадження митної брокерської діяльності та порядок  контролю за її провадженням.

Правила встановлюють можливість обмежити митному брокеру сферу своєї діяльності, необхідність укладання договору із декларантом, обов’язок митного брокера зберігати протягом 1095 днів документи, що стосуються конкретного митного оформлення.

Визначено, що в разі анулювання дозволу, повторно його можливо отримати не раніше як через один рік.

В проєкті Правил уточнено, що при аналізі інформації про діяльність митного брокера митним органом не враховуються картки відмови, що ухвалені митним органом під час коригування митної вартості, класифікації товарів чи оформлені в разі відсутності грошових коштів на рахунку декларанта.

Встановлено також обов’язок митних органів щомісячно надавати Держмитслужбі подання щодо зупинення/анулювання дії дозволів. Визначено вимоги до змісту цих подань.