fbpx

Автор: Олег Щербак
Адвокат, ЮК “Правозащита Украина” 

Антикризовий закон: міри в силі

2 квітня 2020 р. набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)», ухвалений Верховною Радою України 30 березня 2020 р. Цей закон запроваджує важливі зміни в законодавство в різних сферах життя.

До Вашої уваги стислий огляд запропонованих законом змін.

Закон змінює обсяги доходів (ліміти) осіб, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування:

– для ФОПів першої групи – до 1 000 000 грн;

– для ФОПів другої групи – до 5 000 000 грн;

– для ФОПів та юридичних осіб третьої групи – до 7 000 000 грн.

Законом тимчасово (на період дії карантину) звільняються від оподаткування ПДВ операції (починаючи із 17 березня 2020 р.) із ввезення на митну територію України та/або постачання на митній території України товарів, необхідних для боротьби із інфекцією COVID-2019, перелік яких визначає Кабінет Міністрів України. Податкові накладні по цим операціям не складаються.

Неприбуткові організації у 2020 р. не включають у свій дохід (не збільшують фінансовий результат) суми коштів, спрямованих ним із метою здійснення заходів щодо запобігання поширенню інфекції COVID-2019. У свою чергу, тимчасово, заклади охорони здоров’я включають кошти, отримані ними для боротьби із інфекцією COVID-2019, до витрат (зменшують фінансовий результат), а в разі їх використання – до доходу (збільшують фінансовий результат).

До 30 квітня 2020 р. підприємства-виробники дезінфекційних засобів на основі спирту етилового, за умови розміщення у них податкових постів, мають право не виконувати вимоги до таких підприємств щодо певного обладнання. При цьому терміни погашення податкових векселів, виданих виробниками або імпортерами палива для реактивних двигунів та/або бензинів авіаційних, продовжено до 15 серпня 2020 р.

Законом встановлено тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для дезінфекційних засобів. У межах цих змін тимчасово до 31 травня 2020 р. встановлено ставку в розмір 0 грн акцизного податку за 1 л 100-відсоткового спирту із спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів. Додатково, на час дії карантину, дозволено виробництво дезінфекційних засобів без їх державної реєстрації, а також застосування дезінфекційних засобів не зареєстрованих в установленому порядку.

Законом також встановлено мораторій на період з 18 березня по 30 травня 2020 р. на проведення податкових документальних та фактичних перевірок, за виключенням окремих випадків. Також встановлений раніше строк заборони на проведення інших перевірок органами влади суб’єктів підприємництва подовжено до 30 червня 2020 р.

Платники земельного податку та орендної плати за земельні ділянки за період з 1 березня 2020 р. по 31 березня 2020 р. звільняються від обов’язку їх нарахування та оплати. Об’єкти нежитлової нерухомості у період з 1 березня 2020 р. по 31 березня 2020 р. не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно. Також на період до 31 травня 2020 р. зупиняється перебіг строків адміністративного оскарження рішень податкового органу (крім питання відшкодування ПДВ).

Законом подовжено строки незастосування штрафних санкцій, передбачених законом «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», до 31 травня 2020 р.

У митному законодавстві зміни стосуються тимчасового, до 30 червня 2020 р., звільнення товарів, необхідних для боротьби із інфекцією COVID-2019, за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, від оподаткування ввізним митом. Митне оформлення цих товарів має здійснюватися першочергово та без стягнення окремої плати в разі їх оформлення поза місцем розташування митних органів.

На строк дії карантину продовжуються строки, зокрема:

– нарахування штрафних санкцій у разі не виконання господарського зобов’язання в межах встановленого строку шести місяців (ст. 232 Господарського кодексу України);

– позовної давності відносно поставки товарів неналежної якості та які випливають з договорів капітального будівництва, і з договорів підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт (статті 269, 322, 324 Господарського кодексу України);

– позовної давності до вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя (ст. 72 Сімейного кодексу України);

– позовної давності з питань визнання батьківства та у спорах про материнство (статті 128, 129, 139 Сімейного кодексу України);

– загальної та спеціальної позовної давності (статті 257, 258 Цивільного кодексу України);

– позовної давності у спорах про переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності (ст. 362 Цивільного кодексу України);

– які випливають з договорів поруки (ст. 559 Цивільного кодексу України);

– позовної давності, що застосовується до вимог у зв’язку з недоліками проданого товару, а також та, яка застосовується до вимог про розірвання договору дарування, і які випливають із договору найму (статті 681, 728, 786 Цивільного кодексу України);

– позовної давності у спорах щодо оскарження дій виконавця заповіту (ст. 1293 Цивільного кодексу України);

– звернення до суду в трудових спорах (ст. 233 Кодексу законів про працю).

Закон забороняє в особливий період здійснення заходів на боротьбу із інфекцією COVID-2019 підвищувати процентну ставку за кредитними договорами.

Окремо в законі на період дії карантину встановлено положення про можливість звільнення наймача від плати за користування майном, з посиланням на ч. 6 ст. 762 Цивільного кодексу України (тобто за час, коли таке майно не використовувалося через обставини, за які наймач не відповідає).

Законом також внесено зміни до Кодексу законів про працю, виклавши нове бачення сутності трудового договору. Відтепер із суттєвих ознак трудового договору виключається обов’язок працівника підлягати внутрішньому трудовому розпорядку.

В Кодексі законів про працю вводиться поняття «дистанційна (надомна) робота», «гнучкий режим робочого часу», уточняється положення, що простій на підприємстві може бути викликаний фактом введення карантину.

Цей закон посилює адміністративну відповідальність за порушення порядку встановлення цін і тарифів. В окремих випадках штрафи на фізичних осіб зросли до 5100 грн. Розмір санкцій, які можуть бути застосовані до порушників юридичних осіб, відповідно до окремого закону України «Про ціни і ціноутворення», зросли до 34 000 грн.

Окрему увагу слід приділити змінами в процесуальні кодекси, що стосуються участі в судовому засіданні в режимі відеоконференції. Такі зміни внесені в Кодекс адміністративного судочинства України, в Господарський процесуальний кодекс України та в Цивільний процесуальний кодекс України. Встановлено, що участь у судовому засіданні можуть брати учасники справи, використовуючи власні технічні засоби, із застосуванням цифрового підпису для ідентифікації особи.

Слід наголосити, що цим законом процесуальні строки, передбачені процесуальними кодексами, продовжуються на строк дії карантину.

У банківській і фінансовій сферах дозволено не оприлюднювати обов’язкові фінансові звіти за 2019 р. у 2020 р. до 30 квітня 2020 р.; для звітності банківської групи – до 1 червня 2020 р. У зв’язку з цим особи, відповідальні за подання таких звітів, будуть звільнені від відповідальності за несвоєчасне подання таких звітів.

У сфері зайнятості населення ухвалені важливі зміни щодо віднесення профілактики та запобігання поширенню епідемії до вимушеного зупинення (скорочення) виробництва та тривалості робочого часу працівників. Так, встановлено, що особи, які знаходяться у трудових відносинах із роботодавцем і яких стосується зупинення (скорочення) виробництва, мають право на допомогу по частковому безробіттю.

Законом також встановлено право Кабінету Міністрів України на час карантину вирішувати питання щодо тимчасового призупинення видачі дозволів на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, в тому числі в окремих регіонах чи на окремі види діяльності. Статус безробітного буде присвоєно з першого дня реєстрації без вимоги до наявності підходящої роботи.

У сфері освіти питання початку та закінчення навчального року буде вирішувати Кабінет Міністрів України на підставі власного рішення.

На період встановлення карантину вимоги Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» не діють.

Окремо висвітлено порядок надання допомоги по частковому безробіттю у зв’язку із встановленням карантину. Так, вона надається роботодавцю з числа малого та середнього підприємництва за його звернення для виплати працівнику. При цьому допомога по частковому безробіттю не надається у разі наявності у роботодавця заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, яка виникла впродовж п’яти років, що передують року зупинення виробництва.

Річні загальні збори акціонерних товариств, що мають бути проведені в час дії карантину, переносяться на пізнішу дату і проводяться впродовж трьох місяців від дати оголошення про закінчення карантину в Україні. Законом внесено зміни щодо можливості дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, а також про звільнення від відповідальності за порушення таких строків. Аналогічні положення мають бути застосовані до виконання вимог Закону України «Про інститути спільного інвестування», Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» та Закону України «Про кредитні спілки.»

Цей закон на період дії карантину та впродовж 30 днів з дня його відміни забороняє перевірки фактичного місця проживання/перебування внутрішньо переміщених осіб при призначенні (відновленні) соціальних виплат. Рішення комісій про призначення (відновлення) або відмову в призначенні (відновленні) соціальних виплат мають ухвалюватися без акту обстеження матеріально-побутових умов сім’ї, соціальні виплати цим категоріям громадян продовжуються. Також аналогічні положення внесені і в інші закони, які регулюють розміри, строки та порядок виплати соціальних допомог.

Кабінету Міністрів України та Національному банку України доручено розробити програми цільового кредитування з пільговим безвідсотковим періодом для забезпечення фонду оплати праці.

Законом встановлюється обмежений строк сертифікації медичних масок, халатів, який має складати не більше п’яти днів з дня звернення. Окремо встановлено обов’язок громадян України, які повертаються з країн, де виявлено небезпечні хвороби, виконувати розпорядження уповноважених органів щодо ізоляції на визначений цими органами термін.

В Україні має запрацювати система екстреної допомоги населенню за єдиним безкоштовним телефонним номером. Також на період дії карантину припиняється велика приватизація.

Слід зауважити, що такий обсяг змін у законодавство перш за все обумовлений тією проблемою, яка постала перед нашою країною і яку влада має вирішити з мінімумом негативних наслідків.

Залишається сподіватися, що цих змін стане достатньо для подолання кризових явищ і країна швидко одужає.

Коментар опубліковано у виданні “Юридична газета” https://bit.ly/2JgDWy3  від 3 квітня 2020 року.