fbpx

Зміни щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки

На минулому тижні Верховна Рада України ухвалила зміни до Податкового кодексу України та інших законів щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки.

Про що йде мова.

Слідуючи мети міжнародного співробітництва в боротьбі із уникненням від оподаткування, в 1988 році члени Ради Європи та країни – члени Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) підписали Конвенцію про адміністративну допомогу в податкових справах.

Пізніше до Конвенції, у відповідь на заклик Великої двадцятки привести її у відповідність до міжнародного стандарту щодо обміну інформацією і відкрити її для всіх країн, було внесено поправки (у формі Протоколу).

Для України Конвенція набрала чинності в липні 2009 року. Зміни до Конвенції – у вересні 2013 року.

За твердженням самих розробників Конвенції, це найповніший багатосторонній інструмент у цій сфері. Конвенція не лише передбачає обмін інформацією (з чіткими положеннями про обмін інформацією на запит, спонтанний і автоматичний), вона також включає допомогу у відновленні, врученні документів, а також може сприяти спільним аудитам.

В 2014 році на підставі статті 6 Конвенції її учасниками була підписана Угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки (Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial AccountInformation). Її метою є приєднання до міжнародної системи автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки відповідно до Загального стандарту звітності CRS, схваленого ОЕСР (далі – Стандарт).

Цей Стандарт базується на автоматизованих і стандартизованих рішеннях, які були раніше розроблені та впровадженні в дію в межах закону США, широко відомого як FATCA.

Фактично, в світі діють дві міжнародні системи що стосуються обміну податковоюінформацією: FATCA – у вигляді багатосторонніх угод між США та іншими країнами світу(усього підписано угод із 113 юрисдикціями), та Стандарт CRS, який ґрунтується на єдиній Конвенції, до якої США не долучилися. Спеціалісти в світі відзначають схожість цих двох систем, використовуючи умовні терміни CRS GATCA або Global FATCA, натякаючи на їх єдність. Але все ж таки на відміну від CRS, міждержавні угоди в межах FATCA стосуються лише одного типу осіб – американських платників податків.

Верховна Рада України в 2019 році ратифікувала Угоду між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для поліпшення виконання податкових правил й застосування положень Закону США “Про податкові вимоги до іноземних рахунків” (FATCA). Пізніше були ухвалені відповідні зміни до національного законодавства щодо запуску обміну податковою інформацією в межах дії зазначеної Угоди. За повідомленням Державної податкової служби України подання відомостей відповідальних фінансових агентів за звітний період 2021 року перенесено для України на 2023 рік.

В серпні 2022 року Державна податкова служба України як компетентний орган України приєдналася до Багатосторонньої угоди щодо застосування в країні СтандартуCRS.

Відповідно до цього Стандарту було розроблено та наразі діє в багатьох країнах світу Стандарт автоматичного обміну фінансовою інформацією (Стандарт AEOI).

Він дає можливість контролюючим органам надсилати запити своїм партнерам щодо податкової інформації та є більш технологічним у порівняні з іншим – Стандартом обміну інформацією за запитом (Стандарт EOIR). За схемою, фінансові установи зобов’язуютьсярегулярно звітувати певну податкову інформацію до своїх національних податкових органів, якою надалі обмінюються уряди країн-учасниць, запобігаючи таким чином ухиленню від сплати податків, відмиванню грошей та корупції. На кінець 2022 року цей Стандарт AEOI використовувався більше 110 юрисдикціями по всьому світу, в результаті чого відбувався обмін інформацією про 111 мільйонів фінансових рахунків, загальною вартістю 11 трильйонів євро.

Для впровадження в країні Стандарту CRS розробники вказують на виконання неювимог щодо перекладу правил Стандарту та його належної перевірки, щодо вибору та ухвалення відповідного національного законодавства, щодо створення ІТ та адміністративної інфраструктури та щодо захисту конфіденційності та збереження даних.

Саме з цією метою було розроблено та ухвалено Верховною Радою України 20 березня 2023 відповідний закон.

Законом оновлюється термінологічна база Податкового кодексу України поняттями Багатостороння угода CRS, Багатостороння угода CbC (для цілей трансфертного ціноутворення), Угода FATCA, Угода QCAA (для цілей трансфертного ціноутворення), Загального стандарту звітності CRS.

Для цілей трансферного ціноутворення уточняються також поняття «материнська компанія міжнародної групи компаній» та «міжнародна група компаній».

Розширяється поняття «нерезидент» до «партнерства та інші об’єднання осіб; правові утворення без статусу юридичної особи, створені відповідно до законодавства іноземних держав або територій, які не є резидентами України». Дається визначення «партнерству» для цілей встановлення нерезиденства та терміну «учасник міжнародної групи компаній» для цілей трансферного ціноутворенню.

Зміст термінів «підзвітний рахунок», «фінансовий рахунок» та «фінансовий агент» в Податковому кодексі безпосередньо прив’язується до визначень, які містяться в Угоді FATCA та/або відповідно до правил Стандарту CRS.

В Податковому кодексу уточняється що для України складає міжнародне законодавство в частині обміну інформацією для податкових цілей це Конвенція про взаємну адміністративну допомогу у податкових справах, міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування та інші міжнародні договори про обмін інформацією для податкових цілей, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, а також укладені на їх підставі міжвідомчі договори.

Функції та права податкових органів уточняються з урахуванням міжнародних зобов’язань щодо забезпечення виконання угод FATCA та CRS.

В ухваленому законі наводяться уточнені положення щодо подання повідомлення про участь у міжнародній групі компаній та щодо зобов’язань платників податків-резидентів України, які належать до міжнародної групи компаній, подавати відповідний звіт у розрізі країн такої групи.

Податковий кодекс доповнюється новою статтею щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією та подання звітності про підзвітні рахунки для цілей Угод FATCA та CRS. Відповідно до цієї статті для цілей Угоди FATCA та Багатосторонньої угоди CRS терміни, визначені Податковим Кодексом, мають застосовуватися та тлумачитися з урахуванням Угоди FATCA, Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS.

Вказаною статтею встановлюється порядок належної комплексної перевірки фінансових рахунків, зобов’язань фінансових агентів щодо вимог у власників рахунків надання певних відомостей та документів, визначених угодами FATCA та CRS, зобов’язань власників рахунків надавати на вимогу фінансових агентів запитувану інформацію, відповідні пояснення у випадках, встановлених законодавством, порядок обліку фінансових агентів, які є підзвітними фінансовими установами для цілей Багатосторонньої угоди CRS та Загального стандарту звітності CRS, порядок подання звіту про підзвітні рахунки, порядок та строк зберігання документів, що підтверджують здійснення фінансовим агентом заходів належної комплексної перевірки (який встановлюється не менше 1825 днів), порядок контролю за поданням звітів про підзвітні рахунки тощо.

Наслідком невиконання власником рахунку вимог законодавства, статтею, зокрема, встановлюється відмова фінансовому агенту у встановленні ділових відносин, відмова у наданні фінансових послуг або відмова в подальшому наданні послуг, у тому числі для розірвання договірних відносин з власником рахунку. З цією метою Цивільний кодекс України доповнено відповідною підставою для відмови банку від договору банківського рахунка та закрити рахунок клієнта.

Законом також уточняється порядок подання звітності в електронній формі, з урахуванням статусу фінансового агента та змінюються строки для зберігання документів для цілей оподаткування. Так, для цілей трансферного ціноутворення встановлюється строк не менше 2555 днів (7 років), для первинних документів, які складаються особами нерезидентами, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво та/або отримують доходи із джерелом походження з України, та інші нерезидентами, та юридичними і фізичними особами-підприємцями з підпунктів 133.1., 133.2. та 133.4. Податкового кодексу України 1825 днів (5 років), в інших випадках 1095 днів (3 роки).

Додатково встановлюються зобов’язання для нерезидентів, які здійснюють господарську діяльність на території України через постійне представництво (незалежно від наявності зареєстрованого відокремленого підрозділу) та для юридичних осіб, що утворені відповідно до законодавства інших країн (іноземні компанії) та мають місце ефективного управління на території України щодо встановлення власної структури та всіх бенефіціарних власників, її зберігання та подання у відповідному порядку до контролюючого органу.

Окремо законом встановлюються особливості податкового обліку фінансової звітності та документів трастів, управління якими здійснюється резидентами України, а також особливості оскарження особою-нерезидентом, яка є власником рахунку,податкового повідомлення про порушення вимог Загального стандарту звітності CRS.

Законом уточняється перелік осіб (органів), які направляють в контролюючі органи інформацію для інформаційно-аналітичного забезпечення, порядок та випадки направлення відповідного письмового запиту для надання інформації, а такожуточняються обставини, які можуть бути предметом камеральної перевірки, документальної позапланової перевірки.

Податковий кодекс доповнюється нормами щодо відповідальності осіб за порушення вимог щодо виявлення підзвітних рахунків та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, за неподання фінансовим агентом заяви про взяття його на облік як підзвітної фінансової установи, за неподання інформації, відповіді на запит контролюючого органу.

Законом також встановлюються норми перехідних положень щодо першого звітного періоду для цілей Багатосторонньої угоди CRS (початок з 1 липня 2023 року та кінець 31 грудня 2023 року), щодо встановлення строків та дат проведення належної комплексної перевірки рахунків, визначення та використання термінів із Загального стандарту звітності CRS, встановлення особливостей первинного взяття на облік фінансових агентів до 31 грудня 2023 року та особливостей відповідальності фінансових агентів та власників рахунків у періоди до 31 грудня 2024 року та з 1 січня 2025 року по 31 грудня 2025 року.

У зв’язку із дією воєнного стану в Україні перехідними нормами встановлюється ознаки, при наявності яких є підстави не вважати інформацію податковою в межах дії Багатосторонньої угоди CRS.

Відповідно до ухваленого закону, в разі набрання ним чинності, звіти фінансових агентів за 2021-2022 роки мають бути подані у 2023 році за правилами статті 69.8. Податкового кодексу України не пізніше 1 вересня. В подальшому звітність щодо підзвітних рахунків буде подаватися фінансовими агентами не пізніше 1 липня, відповідно до нової статті 39-3 Податкового кодексу України.

Ухвалений закон, в разі його затвердження Президентом України, набирає чинності з дня наступного за днем його опублікування, крім деяких положень щодо набрання чинності нової статті щодо міжнародного автоматичного обміну інформацією та подання звітності про підзвітні рахунки для цілей Угод FATCA та CRS та щодо подання звітівфінансових агентів, які набирають чинності з 30 червня 2023 року, та щодо відповідальності осіб за порушення вимог щодо виявлення підзвітних рахунків та подання звітності для автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки, за неподання фінансовим агентом заяви про взяття його на облік як підзвітної фінансової установи, за неподання інформації, відповіді на запит контролюючого органу, які набирають чинності з 1 січня 2024 року.

На день виходу цієї публікації вказаний закон не підписаний Президентом України.

В разі набрання чинності ухваленого закону, особи, які відповідають критеріям підзвітності фінансової установи відповідно до Загального стандарту звітності CRSстаном на 30 червня 2023 року, застосовують процедури належної комплексної оцінки для визначення підзвітних рахунків з 1 липня 2023 року.

Одночасно, багатосторонній автоматичний обмін інформацією про фінансові рахунки буде здійснюватися у строки, визначені розділом 3 Багатосторонньої угоди CRS.За даними викладеними на сайті OECD очікуваною датою першого обміну інформацієюзазначено вересень 2024 року.

 

З послугами Delta International Services можете ознайомитись на сайті, а також зателефонувати для більш детальної інформації.

Олег Щербак

Автор: Олег Щербак

адвокат, експерт з митної справи Delta International Law