fbpx

19.08.2022

Ввезення в Україну контейнерів та транспортного обладнання

Тимчасове зупинення морських перевезень в українських портах та переорієнтування вантажопотоку на залізничне сполучення, викликало великий дефіцит контейнерів та вагонів різних типів для залізничних перевезень до країн / з країн Європи.

Зрозуміло, що компанії, які спеціалізуються на залізничних перевезеннях, активізували свою роботу щодо закупівлі або оренди контейнерів і вагонів, в більшості своїй з європейських країн.

При цьому, ввезення порожніх контейнерів і вагонів мають свої особливості з точки зору митного регулювання та контролю.

Стаття 4 Митного кодексу України встановлює наступні визначення:

  • контейнер – транспортне обладнання…спеціально сконструйоване для полегшення перевезення вантажів одним або кількома видами транспорту без проміжного перевантаження;
  • транспортні засоби комерційного призначення – … рухомий склад залізниці (вагони, локомотиви – авт.), що використовуються в міжнародних перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів …;
  • товари – будь-які рухомі речі, у тому числі ті, на які законом поширено режим нерухомої речі (крім транспортних засобів комерційного призначення), валютні цінності, культурні цінності, а також електроенергія, що переміщується лініями електропередачі.

В залежності від мети та підстав ввезення, порожній контейнер (вагон) може розглядатися як  транспортне обладнання (транспортний засіб) або як товар. Зрозуміло, що в залежності від того, в якій якості переміщується контейнер (вагон), змінюються митні формальності і, як слід, процедура митного контролю. Тому, дуже важливо, при підготовці зовнішньоекономічної операції, одразу визначити “статус” контейнеру (вагону), та у відповідності до цього, готуватися до митного оформлення у вибраний митний режим.

Це не пусте питання, тому що від цього залежить особливість пропуску через державний кордон залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними. А у подальшому, вплине на  митне оформлення та ризик порушення митних правил.

Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 451 (далі – ПКМУ 451) затверджено Типову технологічну схему здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон.

Відповідно Схеми, митний контроль залізничних транспортних засобів і товарів здійснюється виключно митним органом відповідно до законодавства, вибірково, у формах та обсязі, що визначені на підставі результатів системи управління ризиками. При цьому, декларування залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього), що використовується для перевезення у міжнародному сполученні товарів, пасажирів … здійснюється шляхом подання митному органові в пункті пропуску (пункті контролю) або на прикордонній передавальній станції, або в митному органі за місцем розташування власника транспортного засобу інформації про такі залізничні транспортні засоби та мету їх переміщення (під навантаження, повернення, технічне обслуговування ділянок залізниць України тощо), зазначені у передатній відомості, перевізних документах чи натурному листі. Митний контроль за переміщенням через митний кордон України залізничного рухомого складу (у тому числі порожнього) здійснюється посадовими особами митних органів шляхом перевірки відомостей, зазначених у документах, що подаються для здійснення митних процедур. Для цілей митного контролю використовується інформація, що міститься в автоматизованому банку даних Укрзалізниці. Наявність на транспортних документах відбитка календарного штемпеля станції, що приймає товари до перевезення, свідчить про зобов’язання залізниці щодо перевезення цих товарів та дотримання митних правил, установлених законодавством.

Отже, особливістю переміщення через митний кордон України порожнього контейнеру (вагону), як транспортного обладнання (транспортного засобу), є митний контроль за  здійсненням транзитних переміщень з використанням залізничної накладної ЦІМ (СІМ), або накладної УМВС (СМГС), або накладної ЦІМ/УМВС (CIM/SMGS, ЦИМ/СМГС) (далі – Залізнична накладна) без подання митної декларації. При цьому Залізнична накладна супроводжує таке переміщення протягом усього шляху слідування та використовується як документ контролю за переміщенням товарів (далі – ДКПТ).

На відміну від митного контролю порожніх контейнерів (вагонів) як транспортного обладнання (транспортного засобу), декларування залізничного рухомого складу, що переміщується через митний кордон України як товар на підставі зовнішньоекономічного договору (контракту) купівлі-продажу, міни, оренди (у тому числі приписаних до залізниць інших держав), лізингу тощо, здійснюється у відповідному митному режимі з поданням митної декларації, заповненої в установленому порядку та встановленням строку транзитного переміщення. В цьому випадку, такий порядок регулюється Наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2012 № 1066 “Про затвердження Порядку виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень” (далі – Порядок 1066) відповідно до статті 94 МКУ. Згідно з Порядком 1066, митні формальності при здійсненні транзитних переміщень товарів, транспортних засобів комерційного призначення здійснюються з:

  • використанням попередньої митної декларації,
  • використанням митної декларації,
  • використанням періодичної митної декларації,
  • використанням Залізничної накладної.

При цьому, у разі ввезення товарів на митну територію України декларант або уповноважена ним особа попередньо повідомляють митний орган, у зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для митного оформлення, про намір ввезти ці товари. Таке попереднє повідомлення про намір ввезти товари на митну територію України здійснюється шляхом надання митному органу, в зоні діяльності якого товари будуть пред’явлені для митного оформлення, попередньої митної декларації або іншого документа, що може використовуватися замість митної декларації відповідно до статті 94 цього Кодексу (Залізничної накладної).

Таким чином, дуже важливо для подальшого коректного митного контролю та митного оформлення одразу готувати фінансові та транспорті документи саме на товар. Для цього, необхідно в описової графі Залізничної накладної зазначити відомості про порожній контейнер (вагон) саме, як про товар з вказання кодів ГНГ (ЕТСНГ). Наприклад, для порожніх контейнерів вказуються ГНГ-8609,  замість 9923 (9931), для порожніх вагонів ГНГ – 8606, замість 9922. Тобто, таким чином заявляється к перевезенню не порожній контейнер (вагон), як транспорте обладнання (транспортний засіб), що слідує на станцію призначення в межах операції з перевезення (надання послуг), а порожній контейнер (вагон), що сам по собі є товаром та слідує до станції призначення, в межах операції купівлі-продажу, чи оренди (лізингу) тощо. Важливим є й наявність, встановлених статтею 335 МКУ документів:

  • транспортні (перевізні) документи;
  • передатна відомість на залізничний рухомий склад;
  • комерційні документи (за наявності їх у перевізника) на товари, що перевозяться.

Тут треба звернути увагу, що не зважаючи на те, що МКУ встановлює наявність комерційних документів разом з залізничною накладною, як необов’язкове, на практиці, це є головним фактором ідентифікації порожнього контейнеру (вагона) митницею на кордоні, як товар та виконання митницею на кордоні встановлених форм контролю, саме як для товару.

Наш багаторічний досвід правового супроводу та митного оформлення операцій з ввезення на митну територію України порожнього рухомого складу, підтверджує, що саме не звертання уваги на нюанси “статусу” порожнього контейнеру (вагону) та відповідне оформлення фінансових та транспортних документів, створює затягування митного оформлення, відмову в митному оформленні, а в деяких випадках й складання протоколу про порушення митних правил.

Спеціально для Центру Транспортних  Стратегій

Herman Taslitskyi

Автор: Герман Тасліцький

адвокат, керуючий партнер Delta International Services