fbpx

Змінено порядок забезпечення сплати митних платежів

3 1 лютого 2023 року втратив чинність пункт 6 Переліку окремих товарів, ввезення яких на митну територію України та/або переміщення територією України транзитом здійснюється без надання митним органам забезпечення сплати митних платежів, затверджений постановою КМУ № 1091 від 27.09.2022 року. Отже, починаючи від сьогодні, ввезення товарів, зазначені в пункті 6 Переліку або переміщення територією України здійснюється із наданням митним органам забезпечення сплати митних платежів.

При цьому, слід звернути увагу на наступне.

Розмір забезпечення сплати митних платежів встановлено статтею 306 Митного кодексу України, якою встановлено, що забезпечення сплати митних платежів, якщо інше не передбачено цим Кодексом, має бути не меншим, ніж сума митних платежів, що підлягають сплаті при випуску таких товарів у вільний обіг на митній території України. Розрахунок суми забезпечення сплати митних платежів здійснюється виходячи з повних ставок митних платежів, без урахування будь-яких тарифних пільг (тарифних преференцій), податкових пільг, встановлених законодавством України для операцій з ввезення таких товарів на митну територію України.

За наявності документального підтвердження, що товари не є об’єктом оподаткування особливими видами мита, відповідні види мита не підлягають врахуванню при розрахунку суми забезпечення сплати митних платежів.

Способи забезпечення сплати митних платежів встановлено статтею 308 Митного кодексу України.

Найбільш розповсюдженою на сьогодні залишається спосіб забезпечення – грошова застава.

Отже, навіть при наявності, на момент переміщення, сертифікату походження або Сертифікату з перевезення товару EUR.1, відповідно до міжнародних угод, забезпечення сплати мита здійснюється виходячи з повної ставки.

Щодо забезпечення сплати ПДВ.

Відповідно до статті 185 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування є операції платників податку з (зокрема) ввезення товарів на митну територію України.

Статтею 193 Податкового кодексу України встановлено розмір ставки ПДВ від бази оподаткування в таких розмірах:

а) 20 відсотків;

б) 0 відсотків;

в) 7 відсотків по операціях з:

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів, які внесені до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення або відповідають вимогам відповідних технічних регламентів, що підтверджується документом про відповідність, та дозволені для надання на ринку та/або введення в експлуатацію і застосування в Україні;

постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання, дозволених для застосування у межах клінічних випробувань, дозвіл на проведення яких надано центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я;

г) 14 відсотків по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001, 1003, 1005, 1201, 1205, 1206 00.

Отже, для забезпечення сплати ПДВ застосовується встановлена статтею 193.1 ПКУ ставка ПДВ, яка відповідає умовам операції.