fbpx

Закон 2260 від 12.05.22 року

Вже понад два місяці в Україні діють особливі норми податкового законодавства, які зумовлені воєнним станом.

26 травня 2022 р. офіційно оприлюднено закон України № 2260–IX Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану (відомий також як законопроєкт 7360), метою якого, як стверджують його автори, є створення у період дії воєнного стану, умов для належного забезпечення ефективної та безперебійної роботи економіки держави за рахунок відновлення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, а також належного наповнення дохідної частини бюджету за рахунок надходження податкових платежів.

Як зазначено в Пояснювальній записці, законопроєктом передбачено відновлення податкового обов’язку платників податків, у яких є можливість виконувати свої податкові обов’язки, в частині дотримання термінів реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання податкової звітності, сплати податків; відновлення камеральних та документальних перевірок податкової звітності; відновлення відшкодування сум податку на додану вартість з бюджету.

Тобто вищезазначеним законом відкориговане податкове послаблення на час воєнного стану.

Законом до 31 грудня поточного року встановлено можливість для юридичних осіб ввозити на митну територію України, проводити митне оформлення та першу державну реєстрацію транспортних засобів (автобусів, вантажні автомобілі, спеціалізовані автомобілі) не нижче рівня екологічного стандарту «ЄВРО-3». Це реалізується за умови подальшої заборони на їх продаж протягом трьох років.

Ті особи, які проводили імпортні операції з територією країни-окупанта та не можуть їх завершити через введену заборону на ввезення товарів з Російської Федерації, будуть звільнені від відповідальності, передбаченої частиною п’ятою статті 13 закону України «Про валюту і валютні операції» (нарахування пені за кожен день порушення строків розрахунків). Про експортні операції мова не йде.

Звертає на себе також увагу положення закону про обмеження дії норми щодо зупинення перебігу строків з Податкового кодексу. Зупинення дії всіх без виключення строків було введено законом 2120-IX від 15 березня 2022 року. Цим законом передбачено виключення – крім тих випадків, які передбачені самим Кодексом.

В законі встановлюється, що зупиняється перебіг всіх строки, окрім наступних:

дотримання строків реєстрації податкових накладних, розрахунків коригування до них в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, у тому числі звітності, передбаченої пунктом 46.2 статті 46 цього Кодексу, сплати податків та зборів платниками податків;

строків проведення камеральних перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, визначення грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення за результатами камеральних перевірок, нарахування пені;

строків проведення фактичних та документальних позапланових перевірок, складення актів, подання та розгляду заперечень, додаткових документів та пояснень, визначення

грошових зобов’язань, прийняття, надсилання та оскарження податкового повідомлення-рішення, адміністративного арешту майна за результатами фактичних перевірок.

Законом визначаються певні випадки, умови, та встановлюються часові рамки для виконання окремих податкових зобов’язань.

Одними з таких умов — є спірні положення щодо відсутності/наявності у платників податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок.

Як слушно зазначено у науково-експертному висновку до цього законопроєкту, такі положення не відповідають принципу правової визначеності. Оскільки сам закон не визначає законодавчий механізм встановлення факту відсутності/наявності у платників податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок.

Це буде вирішене через ухвалення певних підзаконного нормативно-правового акту, за авторством податкової, як про це зазначено в самому законі. Але зроблене це буде знову ж таки без застосування вимоги Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. Тобто, як мінімум, без публічного обговорення.

Закон коригує норми щодо адміністрування ПДВ.

Раніше діяли положення про можливість відображати не підтверджені податкові зобов’язання та податковий кредит зареєстрованими в ЄРПН податковими накладними та розрахунками коригування до них, на підставі наявних у платника первинних (розрахункових) документів.

В законі це обмежено часовими рамками – а саме дозволено використання первинних (розрахункових) документів для формування зобов’язань та кредиту лише за податкові періоди лютий, березень, квітень, травень 2022 року. В подальшому будуть діяти загальні правила щодо реєстрації податкової накладної.

Поновлюється дія норми про відшкодування ПДВ.

Закон встановлює, що зупинення норми 200.10-200.12 статті 200 ПКУ (тобто положення про відшкодування ПДВ) діє лише до 21 липня 2022 року.

При цьому, повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування буде здійснюватися у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування.

Слідуючи логіки закону, отримав нове правове наповнення п. 69.1. підрозділу 10 Розділу Перехідних положень ПКУ.

Так, маленька норма про звільнення платника податків від обов’язків на час дії воєнного положення та на період шість місяців після його скасування, перетворилася на дуже змістовну, з відокремленням тих платників хто має можливості виконувати такий обов’язок та тих, хто такі можливості не має.

Платники податків, хто не має такі можливості звільняються від відповідальності щодо дотримання норм податкового законодавства на час дії воєнного стану, але з подальшим обов’язком його виконати протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Ті, в яких такі можливості є, як зазначено в законі, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня набрання чинності цього закону. І лише при виконанні певних умов — реєстрації такими платниками податкових накладних та розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних до 15 липня 2022 року, подання податкової звітності до 20 липня 2022 року та сплати податків та зборів у строк не пізніше 31 липня 2022 року.

Платники податків, які відновили (пізніше) можливість виконувати податкові зобов’язання, будуть звільнені від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення таких можливостей, протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Окремо встановлено умови по платниках єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.

Вони звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових обов’язків, граничний термін виконання яких припадає на період починаючи з 24 лютого 2022 року до дня переходу таких платників на застосування особливостей оподаткування єдиним податком третьої групи за ставкою 2 відсотки за умови виконання ними таких податкових обов’язків, щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, подання звітності, сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливостей оподаткування єдиним податком за ставкою 2 відсотки.

Штрафні санкції та пені, передбачених пунктом 50.1 статті 50 ПКУ, не будуть нараховуватися та сплачуватися, у разі самостійного виправлення платником податків у податкових періодах до 25 липня 2022 року, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану.

Закон також змінює норми щодо проведення податкових перевірок.

За новим законом, податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

всіх камеральних перевірок без виключення;

документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків та/або з певних підстав (розпочато процедуру реорганізації юридичної особи (крім перетворення), припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця, закриття постійного представництва чи відокремленого підрозділу юридичної особи, в тому числі іноземної компанії, організації, порушено провадження у справі про визнання банкрутом платника податків або подано заяву про зняття з обліку платника податків та в разі отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями);

фактичних перевірок.

Встановлено часові рамки для проведення камеральних податкових перевірок. Ті перевірки, що стосуються періоду за лютий-травень 2022 року мають бути завершені не пізніше 20 вересня 2022 року. Ті, які будуть стосуватися періоду червень-липень 2022 року – до 20 жовтня 2022 року.

Законом скасовується можливість на час дії воєнного стану подавати до контролюючого органу податкову декларацію та інші документи в паперовій формі.

Введення закону в дію, на переконання авторів, дозволяє усунути зловживання окремими особами податковими послабленнями, що стали наслідком дії воєнного стану в країні.

Залишається лише сподіватися аби окремі спірні норми з цього закону не стали в майбутньому інструментом зловживання контролюючими органами, під час наповнення дохідної частини державного бюджету.

Олег Щербак

Автор: Олег Щербак

адвокат, експерт з митної справи