fbpx

Вивезення культурних цінностей з України 

Відповідно до Митного кодексу України, культурні цінності – об’єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства України. Конкретний перелік об’єктів, які відносяться до культурних цінностей викладено в статті 1 закону України Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей. 

Культурні цінності відносяться до товарів, що переміщуються через митний кордон України. 

Як зазначено в частині шостій статті 372 Митного кодексу України, тимчасове вивезення (пересилання) громадянами-резидентами за межі митної території України культурних цінностей здійснюється з поданням відповідних документів, які підтверджують право вивезення за межі митної території України культурних цінностей та дотримання заборон та/або обмежень згідно із законами України щодо тимчасового вивезення таких товарів за межі митної території України. 

Окремо, Постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 448 встановлено порядок вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам’ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів із них, а також культурних цінностей з метою їх відчуження. 

Так, відповідно до вказаної Постанови, вивезення (пересилання) за межі митної території України громадянами культурних цінностей з метою їх відчуження здійснюється у разі, коли сумарна фактурна вартість культурних цінностей: 

  • не перевищує суму, еквівалентну 10000 євро, на підставі свідоцтва встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей та з обов’язковим письмовим декларуванням; 
  • перевищує суму, еквівалентну 10000 євро, – на умовах поміщення товарів у митний режим експорту. 

В частині п’ятій статті 374 Митного кодексу України додатково встановлюється вимога щодо обов’язкового декларування в порядку встановленому для підприємств культурних цінностей за кодами 9701 10 00 00 (картини, малюнки та пастелі, повністю виконані вручну), 9701 90 00 00, 9702 00 00 00 (оригінали гравюр, естампів та літографій), 9703 00 00 00 (оригінали скульптур і статуеток з будь-якого матеріалу), 9704 00 00 00 (марки поштові або гербові, знаки поштової оплати, у тому числі першого дня гашення, поштові канцелярські предмети (гербовий папір) та подібні предмети, використані або невикористані), 9705 00 00 00 (Колекції та предмети колекціонування із зоології, ботаніки, мінералогії, анатомії або такі, що становлять історичний, археологічний, палеонтологічний, етнографічний чи нумізматичний інтерес), 9706 00 00 00 (предмети антикваріату віком понад 100 років) згідно з УКТ ЗЕД, виготовлені 50 і більше років тому, незалежно від їх вартості та способу переміщення через митний кордон України. 

Вказані вище культурні цінності звільняються від оподаткування митними платежами при ввезенні (пересиланні) їх на митну територію України громадянами. 

У разі прийняття центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей рішення про можливість вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей власнику культурних цінностей чи уповноваженій ним особі видається свідоцтво встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей.