fbpx

Автор: Юлія Хоменко
Адвокат, АБ «Тасліцького Германа».

Спеціальні санкції в ЗЕД

За порушення законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності до суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності України або іноземних суб’єктів господарської діяльності можуть бути застосовані такі спеціальні санкції:

 • штраф;
 • індивідуальний режим ліцензування;
 • тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Розглянемо підстави та особливості застосування таких санкцій:
На практиці частими є випадки застосування різних видів санкцій за один і той же вид правопорушення, що викликає сумнів в об’єктивній оцінці кожного порушення.

Штраф.

Застосовується у випадках несвоєчасного виконання або невиконання суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб’єктами господарської діяльності своїх обов’язків згідно з Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (далі – Закон про ЗЕД) або пов’язаних з ним законів України.

Строк застосування штрафу: протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.
Розмір штрафів визначається відповідними положеннями законів України та/або рішеннями судових органів України. На сьогодні нам не відомі випадки застосування даного виду санкцій.

Індивідуальний режим ліцензування.

Підставою застосування санкції є порушення суб’єктами Закону про ЗЕД та/або пов’язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій.

Строк застосування: протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.

Орган, що застосовує санкцію: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за поданням органів ДФС та контрольно-ревізійної служб, правоохоронних органів, органів АМКУ, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та НБУ або за рішенням суду

Строк дії: до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання законодавства у сфері ЗЕД. Фактично може діяти безстроково.

Наслідки: суб’єкт господарської діяльності повинен отримати індивідуальну ліцензію на кожну окрему зовнішньоекономічну операцію.

Скасування: за клопотанням суб’єкта ЗЕД у разі усунення допущеного порушення або застосування практичних заходів щодо усунення.

Оскарження: застосування санкцій може бути оскаржено у суді. На час розгляду дія санкцій не призупиняється.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності.

Застосовується у випадках порушення Закону про ЗЕД або пов’язаних з ним законів України, проведення дій, які можуть зашкодити інтересам національної економічної безпеки.

Строк застосування: протягом трьох років з дня виявлення порушення законодавства.

Орган, що застосовує санкцію: Міністерство економічного розвитку і торгівлі України за поданням органів ДФС та контрольно-ревізійної служб, правоохоронних органів, органів АМКУ, національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та НБУ або за рішенням суду

Строк дії: до моменту усунення порушень законодавства України або застосування практичних заходів, що гарантують виконання законодавства у сфері ЗЕД, але не більше трьох місяців з дати винесення відповідного рішення Мінекономрозвитку.

Строк може бути продовжено за рішенням суду.

Після закінчення строку суб’єкт ЗЕД переводиться в індивідуальний режим ліцензування.

Наслідки: позбавлення права займатися всіма видами зовнішньоекономічної діяльності, за винятком деяких виключень.

Скасування: за клопотанням суб’єкта ЗЕД у разі усунення допущеного порушення або застосування практичних заходів щодо усунення.

Оскарження: застосування санкцій може бути оскаржено у суді. На час розгляду дія санкцій не призупиняється.

На практиці частими є випадки застосування різних видів санкцій за один і той же вид правопорушення, що викликає сумнів в об’єктивній оцінці кожного порушення.

Розглянемо детальніше два останніх види санкцій.

Індивідуальний режим ліцензування

Як зазначалося, індивідуальний режим ліцензування застосовується за рішенням Мінекономрозвитку у випадках порушення суб’єктами Закону про ЗЕД та/або пов’язаних з ним законів України, що встановлюють певні заборони, обмеження або порядок здійснення зовнішньоекономічних операцій (зокрема, закону України «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті», закону України «Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності», закону України «Про інвестиційну діяльність», Декрету №15-93 «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» тощо). Перелік таких законів не визначений, що на практиці призводить до того, що санкції можуть застосовуватися практично за будь-які порушення.
Індивідуальний режим ліцензування зовнішньоекономічної діяльності українських суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів господарської діяльності полягає у оформленні в Мінекономрозвитку чи в уповноваженому ним органі на кожну окрему зовнішньоекономічну операцію разової (індивідуальної) ліцензії.

Разова (індивідуальна) ліцензія є підставою для здійснення окремої зовнішньоекономічної операції суб’єктами ЗЕД, що включає в себе закінчену разову передачу товару (виконання робіт, надання послуг) та закінчені розрахунки (грошові, товарні та в інших формах).

Положення про порядок отримання разових (індивідуальних) ліцензій, затверджений наказом Мінекономіки від 17.04.2000 N 47.

Відповідно до даного Положення, для одержання ліцензії подаються наступні документи:

 1. Лист-звернення щодо оформлення ліцензії в довільній формі, підписаний керівником суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності на офіційному бланку.
 2. Заявка на ліцензію за формою, встановленою в Положенні.
 3. Копії контракту, специфікацій, додатків й інших документів, які є невід’ємними частинами контракту, завірені керівником підприємства.
 4. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань), завірена керівником підприємства.
 5. Сертифікат ТПП про походження товару або експертний висновок з визначенням країни походження та коду товару відповідно до УКТ (подаються тільки для одержання ліцензії на експорт товарів)
 6. Копія платіжного доручення про сплату до Держбюджету державного збору за видачу ліцензії в розмірі 0,2 відсотка вартості товарів (продукції, робіт, послуг) (подається при отриманні оформленої ліцензії). Перерахунки валюти здійснюються за курсом, встановленим Національним банком України на дату платежу.

Також суб’єкт ЗЕД має право подати документи та інформацію, які засвідчують ужиття ним практичних заходів щодо припинення правопорушення, та висновок експертної організації про відповідність контрактної ціни рівню цін кон’юнктури ринку на товари (роботи, послуги), що поставляються (виконуються, надаються) за конкретною
зовнішньоекономічною операцією.

В деяких випадках подача висновку про відповідність ціни є бажаною, оскільки Мінекономрозвитку звертається до ДП «Держзовнішінформ» для підтвердження відповідності ціни кон’юнктури ринку.

Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії приймається не пізніше 15 робочих днів з дати реєстрації заявки Міністерством економічного розвитку і торгівлі України або уповноваженими ним органами.

Ліцензія видається у двох примірниках.

Якщо виконання зовнішньоекономічної операції суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності розпочалося до моменту застосування до нього або його іноземного контрагента спеціальної санкції, то суб’єкт отримує разову (індивідуальну) ліцензію на цю операцію протягом п’яти робочих днів після документального підтвердження факту виконання частини цієї операції.

Слід пам’ятати, що індивідуальний режим ліцензування може бути застосований також до іноземних суб’єктів господарювання. У такому випадку разову (індивідуальну) ліцензію на зовнішньоекономічну операцію буде отримувати український суб’єкт ЗЕД.

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності

Тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності щодо українських суб’єктів ЗЕД та іноземних суб’єктів господарської діяльності означає позбавлення права займатися всіма видами такої діяльності, передбаченими ст. 4 Закону про ЗЕД, за винятком:

 • завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, при яких з боку українських суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності або іноземних суб’єктів господарської діяльності були перераховані кошти до застосування цієї санкції;
 • завершення розрахунків за зовнішньоекономічними операціями за продукцію, що була відправлена за межі України українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності або відправлена в Україну іноземними суб’єктами господарської діяльності до застосування цієї санкції.

Для завершення таких операцій українському суб’єктові зовнішньоекономічної діяльності слід у встановленому порядку отримати разову (індивідуальну) ліцензію Мінекономрозвитку.

Суб’єкти ЗЕД, до яких застосовано санкції, мають право подавати до Мінекономрозвитку матеріали, що підтверджують вжиті ними заходи до приведення зовнішньоекономічної та пов’язаної з нею господарської діяльності у відповідність до норм чинного законодавства, у разі усунення порушень або надання достатніх доказів неможливості (безперспективності) застосування практичних заходів, та виходити до Мінекономрозвитку з клопотанням про скасування (зміну виду, тимчасового зупинення) дії санкцій.

Разом з клопотанням подаються наступні документи:

 1. лист-звернення з викладенням причин, що призвели до порушення, та про вжиті заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України;
 2. оригінали або завірені в установленому порядку копії матеріалів (довідки) від державних органів, що здійснюють контроль за зовнішньоекономічною діяльністю чи валютний контроль, та/або агентів валютного контролю, які засвідчують вжиті суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності практичні заходи щодо приведення своєї діяльності у відповідність із нормами законодавства України.

Загальний термін розгляду вказаних клопотань та надання відповіді суб’єктові ЗЕД про прийняте Міністерством економічного розвитку і торгівлі України рішення не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів.

У разі виникнення форс-мажорних обставин, подання позову до суду країни розташування контрагента чи Міжнародного комерційного арбітражного суду,

Морської арбітражної комісії при Торгово-промисловій палаті України про визнання або стягнення з іноземного суб’єкта господарської діяльності боргу, пов’язаного з
невиконанням умов зовнішньоекономічного договору (контракту), а також у разі вжиття заходів щодо усунення порушень законодавства дію санкцій Міністерством економічного розвитку і торгівлі України може бути тимчасово зупинено при поданні відповідних документів.

Слід зазначити, що українські суб’єкти ЗЕД, до яких у встановленому порядку застосовано спеціальну санкцію — індивідуальний режим ліцензування чи тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності, не мають права укладати угоди доручення, комісії, агентські, про спільну діяльність і співробітництво, консигнації, дилерські, дистриб’юторські, оренди, найму, лізингу, зберігання та інші, які передбачають проведення зовнішньоекономічних операцій іншими особами або на користь інших осіб за дорученням чи передачу майна у строкове користування з метою проведення зовнішньоекономічної діяльності.

На сьогодні, однією з проблем застосування таких санкцій є неповідомлення суб’єкта ЗЕД про застосування до нього санкції. Тобто, здебільшого про санкції компанія дізнається, коли митниця відмовляє в оформленні товару, або банк – у проведенні платежів.

Тому, єдиним шляхом запобігти несподіваним відмовам на митниці чи в банку є моніторинг відомостей про санкції щодо власної компанії та компаній-контрагентів на офіційному ресурсі Мінекономрозвитку http://www.me.gov.ua/SpecialSanctions/List?lang=uk-UA.