fbpx

Регулювання ЗЕД в період воєнного стану

Військова агресія Росії спричинила внесення великої кількості тимчасових змін до законодавства, що регулює зовнішньоекономічну діяльність. Зокрема, було запроваджено нові правові норми валютного, податкового та митного регулювання. На жаль, це законодавство не є стабільним, і потребує мало не щоденного моніторингу нових змін.

Валютне регулювання

Перш за все, слід звернути увагу на Постанову НБУ № 18 від 24 лютого 2022 року «Про роботу банківської системи у період запровадження воєнного стану» (далі – Постанова НБУ № 18).

Так, пункт 14 цієї Постанови встановлює, що заборонено транскордонне переведення валютних цінностей з України/переказ коштів на відкриті у банках-резидентах кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті, включаючи перекази, що здійснюються за дорученням клієнтів, крім випадків здійснення:

2) імпортних операцій резидентів з купівлі товарів критичного імпорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (такий перелік визначений Постановою КМУ № 153 від 24 лютого 2022 року (далі – Постанова № 153);

21) валютних операцій резидентів з виконання зобов’язань, що забезпечені державною гарантією;

22) переказу коштів з метою виконання зобов’язань резидента перед нерезидентом за укладеним між ними договором купівлі-продажу товарів за умови, якщо такий переказ здійснюється за рахунок коштів, одержаних за кредитом (позикою) від МФО або за субкредитом від держави, для фінансування якого держава залучила кредит (позику) від МФО;

23) операцій з повернення нерезиденту попередньої оплати (авансового платежу), отриманої(ого) резидентом на його поточний рахунок у банку в Україні після 23 лютого 2022 року за укладеним із нерезидентом договором з купівлі-продажу товару, у зв’язку з невиконанням резидентом зобов’язань за цим договором;

4) валютних операцій резидентами та нерезидентами для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;

6) на підставі окремих дозволів (рішень) Національного банку України, що приймаються на підставі звернень Кабінету Міністрів України, міністерств, Ради національної безпеки й оборони України, Служби безпеки України, підписаних керівником державного органу або особою, яка виконує його обов’язки, та в яких зазначаються:

 • найменування юридичної особи;
 • обґрунтування, підстави для проведення кожної операції з огляду на важливість її здійснення цією юридичною особою під час дії воєнного стану;
 • сума операції;
 • контрагент операції;
 • найменування банку, через який проводитиметься така операція.

Для розгляду питання про видачу окремого дозволу (рішення) до Національного банку України засобами електронної пошти обслуговуючим банком юридичної особи, яка зазначена в зверненні, подається також повідомлення (лист) з інформацією про кінцевих бенефіціарних власників такої юридичної особи, отриманою обслуговуючим банком у результаті здійснення належної перевірки такого клієнта відповідно до вимог законодавства України.

Крім того, пункт 142 визначає, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 90 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 5 квітня 2022 року.

При цьому граничні строки, згідно з пунктом 143, не поширюються на операції з експорту, імпорту товарів (включаючи незавершені розрахунки за операцією), сума яких (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, встановленим Національним банком України на дату здійснення операції), становить менше ніж 400 тисяч гривень.

Грошові кошти від нерезидента за операціями резидента з експорту товарів підлягають зарахуванню на рахунок резидента в банку в Україні.

Відповідно до пункту 17 Постанови НБУ № 18, уповноваженим установам забороняється здійснювати будь-які валютні операції:

1) з використанням російських та білоруських рублів;

2) учасником яких є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь;

3) для виконання зобов’язань перед юридичними або фізичними особами, які мають місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) в Російській Федерації або в Республіці Білорусь.

Таким чином, розрахунок за імпортні поставки можливий лише в межах переліку товарів, встановлених Постановою КМУ № 153. При цьому підставою для здійснення операцій з імпорту товарів критичного імпорту є відповідність таких товарів їх опису, зазначеному в переліку, а не кодам товарів УКТ ЗЕД, які в переліку вказані довідково.

При цьому заборони, визначені в пункті 17 Постанови НБУ № 18, не поширюються на:

1) переказ коштів (крім російських та білоруських рублів) на спеціальний рахунок Національного банку України для збору коштів на підтримку Збройних Сил України та/або на рахунки Кабінету Міністрів України, міністерств та інших державних органів України;

2) переказ коштів (крім російських та білоруських рублів) на рахунки резидентів у банках за операціями з експорту товарів, повернення коштів за операціями з імпорту товарів. У разі надходження коштів із-за кордону в російських рублях/білоруських рублях за такими операціями банку дозволяється здійснити обмін цих коштів на міжнародному валютному ринку на іншу валюту (крім російських рублів/білоруських рублів) для її подальшого зарахування на рахунки клієнта.

Оподаткування

На сьогоднішній день законами України № 2120 від 15 березня 2022 року та № 2142 від 5 квітня 2022 року суттєво змінено оподаткування товарів під час їх ввезення на митну територію України.

Так, Закон № 2120 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» встановив можливість переходу суб’єктів господарювання на загальній системі оподаткування на єдиний податок 3 групи за ставкою 2% від обороту без ПДВ, а також встановив на нафтопродукти й газ (скраплені гази, пропан і бутан) ставку акцизного податку на рівні 0% та ПДВ на них 7%.

Закон № 2142 вніс суттєві зміни до податкового та митного законодавства, зокрема, щодо ввезення товарів на митну територію України. Ці зміни стосуються як звільнення від оподаткування при ввезені товарів так і спрощення митного оформлення.

Так, підпункт 9.5 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України викладено в новій редакції. Зокрема, пункт 9.5 визначає, що платники єдиного податку третьої групи, які використовують особливості оподаткування, встановлені цим пунктом, звільняються від обов’язку нарахування та сплати податку на додану вартість за операціями з постачання товарів, робіт та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, та при ввезенні товарів на митну територію України, а також від подання податкової звітності з податку на додану вартість, а їх реєстрація платником податку на додану вартість є призупиненою. Зазначене звільнення від оподаткування не застосовується до операцій із ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту та з постачання на митній території України товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом, та/або визнаною державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Доповнено пункт 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» підпунктом 69.23, що відповідно до якого, тимчасово, з 1 квітня 2022 року на період дії воєнного стану на території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з ввезення товарів на митну територію України в митному режимі імпорту суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи, крім фізичних та юридичних осіб, які обрали ставку єдиного податку, зі сплатою ПДВ.

Розділ ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення» Митного кодексу України доповнено пунктом 911, яким встановлено, що тимчасово, до припинення або скасування воєнного стану на території України, пропуск та митне оформлення товарів, що ввозяться (пересилаються) на митну територію України для вільного обігу, звільняються від оподаткування ввізним митом, крім спирту етилового та інших спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива (крім квасу «живого» бродіння), тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах. Звільнення від оподаткування ввізним митом, передбачене цим підпунктом, не поширюється на товари, які мають походження з країни, визнаної державою-окупантом згідно із законом та/або визнаної державою-агресором щодо України згідно із законодавством, або ввозяться з території держави-окупанта (агресора) та/або з окупованої території України, визначеної такою згідно із законом.

Дія цієї норми не поширюється на транспортні засоби, що походять або ввозяться з Російської Федерації, Республіки Білорусь та тимчасово окупованих територій України.

При цьому Законом України «Про деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої державної реєстрації транспортних засобів» від 12 травня 2022 року № 2260 визначено, що до 31 грудня 2022 року включно митне оформлення з метою вільного обігу та першу державну реєстрацію в Україні транспортних засобів за кодами товарних позицій 8702, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД, як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, здійснюють за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня «ЄВРО-3», а також за умови, що такі транспортні засоби ввозяться на митну територію України юридичними особами для власного використання та не можуть бути відчужені такими особами протягом 1095 днів з дня їх першої державної реєстрації в Україні.

Протягом трьох останніх тижнів у Комітеті ВР з питань фінансів, податкової та митної політики провадиться активна робота щодо скасування наданих пільг з оподаткування під час ввезення товарів у митному режимі імпорту. Підготовлений і направлений на розгляд Верховної Ради проект закону № 7311-д передбачає, зокрема, виключення підпункту 69.23 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» з Податкового кодексу України та другого абзацу підпункту 1 і підпункт 2 пункту 911 розділу XXI «Прикінцеві та перехідні положення» з Митного кодексу України.

Отже, в разі набуття чинності Законом України відповідно до законопроекту № 7311-д, фактично всі податкові пільги будуть скасовані.

Закон № 2173 «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо адміністрування окремих податків у період воєнного, надзвичайного стану» встановив, що тимчасово, на період проведення антитерористичної операції та/або здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації та/або введення військового стану відповідно до законодавства, звільняються від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком операції з ввезення на митну територію України та поставки на митну територію України товарів (згідно з переліком), кінцевим отримувачем яких, відповідно до сертифікатів кінцевого споживача або згідно з умовами договору, визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, добровольчі формування територіальних громад, утворені відповідно до законів України, інших суб’єктів, що здійснюють боротьбу з тероризмом відповідно до закону, та/або беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

УКТ ЗЕДОпис товару
7225 40 60 00прокат плоский з інших легованих сталей завширшки 600 мм або більше
7007скло безпечне, включаючи скло зміцнене (загартоване) або багатошарове
9013 10 90 00,

9027 80 99 00,

9025 19 20 90

оптичні прилади для слідкування
8517 69,

8525 60 00 00,

8529 90 20 00

апаратура для передачі та приймання голосу, зображень та іншої інформації, включаючи апаратуру для комунікації в мережі дротового або бездротового зв’язку, апаратури прослуховування направленої дії, радіостанцій ультракороткохвильового і короткохвильового діапазону військового призначення, розвідувально-сигнальної апаратури, їх частин та приладдя
8802, 8803безпілотні літальні апарати без озброєння та їх частин
9015 80 20 00метеостанції
8702 10 19 90,

8702 90 11 00,

8703,

8705 90 80 90,

8710 00 00 00

броньовані автомобілі

Митний контроль та митне оформлення

Фактично сьогодні існують різні порядки митного контролю для різних підстав ввезення товарів:

• для гуманітарної допомоги (Постанова КМУ № 174 від 1 березня 2022 року) ввезення товарів здійснюється за декларативним принципом та/або на підставі подання до митних органів гарантійного листа кінцевого користувача товарів за встановленою формою з використанням спрощеного порядку митного оформлення;

• для низки товарів, що ввозяться в Україну в період дії воєнного стану, відповідно до Постанови КМУ № 236 від 9 березня 2022 року, яка встановлює можливість отримання відстрочки сплати митних платежів на період дії воєнного стану;

До таких товарів належать лікарські засоби, медичні вироби та вироби медичного призначення, продукти харчування за встановленими групами товарів, товари військового призначення, згідно з переліком, визначеним Постановою КМУ № 1807 від 20 листопада 2003 року, товари критичного імпорту згідно з переліком Постанови КМУ № 153 від 24 лютого 2022 року;

• інші товари.

І якщо митний контроль ввезення гуманітарної допомоги зведений до мінімуму шляхом спрощеної декларації, то інші товари підлягають митному контролю та оформленню в обсязі, визначеному ТКУ.

Проте Законом № 2142 та іншими нормативно-правовими актами з питань митної справи внесені певні спрощення, пов’язані з митним контролем та митним оформленням товарів.

Зокрема:

 • доповнено статтю 197 Митного кодексу України «Обмеження щодо переміщення окремих товарів через митний кордон України» частиною четвертою, відповідно до якої пропуск через митний кордон України та/або випуск відповідно до заявленої мети товарів, які за кодом згідно з УКТЗЕД та описом можуть належати, але за своїми характеристиками та фізико-хімічними властивостями не належать до: культурних цінностей, наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів; радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до ввезення та застосування на території України; товарів військового призначення чи товарів подвійного використання; небезпечних відходів; агрохімікатів та пестицидів, що підлягають державній реєстрації; об’єктів, торгівля якими підпадає під регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення; генетично модифікованих організмів або продукції, виробленої із застосуванням генетично модифікованих організмів; таких, що містять озоноруйнівні речовини, здійснюються митними органами на підставі заяви декларанта або уповноваженої ним особи про незастосування до таких товарів встановлених відповідними законами заборон та/або обмежень. Зазначена заява вноситься декларантом або уповноваженою ним особою до митної декларації у вигляді коду, визначеного центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, а також засвідчує факти, які мають юридичне значення;
 • доповнено абзац перший частини першої статті 337-1 Митного кодексу України (Пост-митний контроль). Відповідно до внесених змін, саме на пост-митний контроль покладається перевірка достовірності інформації, викладеної в заяві декларанта або уповноваженої ним особи в митній декларації про те, що задекларовані товари не підпадають під обмеження або додаткові заходи нетарифного регулювання
 • встановлено, що під час ввезення (пересилання) підприємствами – зареєстрованими платниками єдиного податку (далі – ПЄП) першої, другої та третьої групи, крім підприємств, які обрали ставку єдиного податку, визначену підпунктом 1 пункту 293.3 статті 293 Податкового кодексу України на митну територію України товарів, їх декларування для поміщення в митний режим імпорту може здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації, що містить всю необхідну інформацію для випуску товарів, відповідно до частини п’ятої статті 259 Митного кодексу України;итне оформлення товарів, що ввозяться (пересилаються) ПЄП, завершується в найкоротший можливий строк, але не більше ніж одна робоча година з моменту пред’явлення митному органу товарів, транспортних засобів комерційного призначення, що підлягають митному оформленню (якщо згідно з цим Кодексом товари, транспортні засоби комерційного призначення підлягають пред’явленню), подання митної декларації або документа, який, відповідно до законодавства, її замінює;
 • плата за виконання митних формальностей митними органами поза місцем розташування митних органів або поза робочим часом, установленим для них, із заінтересованих осіб не справляється;
 • документальні перевірки дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються. Акти (довідки) про результати документальних перевірок, зустрічних звірок, заперечення до актів перевірок та податкові повідомлення-рішення не надсилаються (не вручаються);
 • зупиняється перебіг строків, визначених частиною четвертою статті 45, частиною другою статті 46, частиною четвертою статті 48, статями 55, 125, 204, 240, частиною шостою статті 244, частиною тринадцятою статті 264, частиною другою статті 269, частинами п’ятою і шостою статті 299, частиною восьмою статті 313, частиною четвертою статті 321, частиною шостою статті 334 цього Кодексу;
 • митні органи за заявою декларанта або уповноваженої ним особи можуть приймати рішення про продовження строків (включаючи граничні), визначених цим Кодексом, крім тих, перебіг яких зупинено в абзаці вище;
 • митні формальності, що, відповідно до цього Кодексу, підлягали чи підлягають виконанню митним органом, яким за рішенням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну митну політику, не виконуються завдання, покладені на митні органи у зв’язку з веденням воєнного, надзвичайного стану, можуть виконуватися іншим митним органом, у тому числі без пред’явлення таких товарів цьому митному органу;
 • продовження строку реєстрації об’єктів права інтелектуальної власності в митному реєстрі об’єктів права інтелектуальної власності здійснюється відповідним програмно-інформаційним комплексом єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України в автоматичному режимі;
 • декларування нафти, нафтопродуктів, газу, що ввозяться на митну територію України для вільного обігу, може здійснюватися шляхом подання попередньої митної декларації, яка містить всю необхідну інформацію для випуску товарів, відповідно до частини п’ятої статті 259 цього Кодексу. При цьому доставка та пред’явлення цих товарів митному органу, яким оформлена така попередня декларація, не є обов’язковими.

На завершення слід звернути увагу на Постанову КМУ від 9 квітня 2022 року № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з Російської Федерації», яка з 11 квітня 2022 року встановлює заборону ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з Російської Федерації.

Спеціально для Юридичної газети 

Herman Taslitskyi

Автор: Герман Тасліцький

адвокат, керуючий партнер Delta International Services