Підготовка контрактів

Юристи компанії мають великий практичний досвід підготовки різного виду зовнішньоекономічних договорів як за українським законодавством, так з використанням Конвенції Організації Об’єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року, Принципів міжнародних комерційних договорів (Принципи УНІДРУА (UNIDROIT), права третіх країн. Серед договорів, які були розроблені нашим клієнтам і успішно «пройшли» випробування в митному органі, банківській сфері, при податкових перевірках є договори купівлі/продажу, оренди, фінансового лізингу, підряду, пов’язані з переробкою на митній території України імпортованих товарів, ремонтом, сервісні договору, що включають в себе як виконання робіт чи послуг, так і ввезення обладнання на митну територію України.